Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

”Volvo rapporterade sin högsta lönsamhet någonsin under ett kvartal”

Centralbankerna fortsätter att agera i linje med förväntan samtidigt som inflationen alltjämt är för hög, vilket skapar volatilitet i marknadsräntor. Förhållandevis stark data där både FED och ECB ser sig tvingade att höja ytterligare lär få vår egna Riksbank att följa efter, inte minst då svenska kronan försvagats ytterligare mot Euron undre månaden och är en stark bidragande faktor till den ihärdiga inflationen.

De inledande rapporterna visar fortsatt på växande försäljning och god intjäning, inte minst hos de nordiska bankerna, samtidigt som merparten av fondens HY-innehav rapporterar först under augusti månad. Utsikterna lär nagelfaras där bolagens möjligheter att navigera rådande miljö blir central. Svenska kronan fortsatte att försvagas mot Euron och nådde en ny bottennotering under månaden.

Rapportperioden påbörjades under månaden och vi såg stora rörelser bland många rapporterande bolag där en femtedel av bolagen haft rörelser på över tio procent på rapportdagen. Bland fondens rapporterande portföljbolag vill vi lyfta fram Volvo som rapporterade sin högsta lönsamhet någonsin under ett kvartal med en rörelsemarginal på över 15 procent. Volvo har det senaste decenniet, under ledning av vd Martin Lundstedt, genomgått en stor förändringsresa där marginaler tydligt ökat till att vara världsledande och bolaget är ett kärninnehav i fonden.

Under månaden har vi ökat vår position i Handelsbanken, som rapporterade en stark lönsamhetsförbättring tillsammans med Nordens bästa kärnprimärkapitalrelation. Vi ökade även vår position i Skanska samt minskade något i Sandvik. Nytt innehav i fonden är Lundbergs. Till en rabatt på drygt 10 procent får vi flera Sveriges finaste realtillgångar, Holmen och Hufvudstaden, och därtill ett lågt belånat och mycket välskött fastighetsbestånd. Juli har varit en tämligen lugn månad i nordisk obligationsmarknad där vi för fondens räkning reducerat innehavet i Cibus på dyra nivåer samt fått annonsering från Mirovia om att bolaget erhållit ny finansiering och därmed återlöser sin obligation i förtid under augusti. Likviden har gått till att marginellt öka i Storebrand.

Författare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.