Stäng
Språk
Meny

Volvofinans tar in grön finansiering

Efter att vi under stora delar av 2021 upplevt stark efterfrågan avseende svenska krediter, med successivt allt tightare kreditmarginaler som följd, börjar vi nu se en tendens att viss mättnad börjat infinna sig. Det har varit relativt lugnt på primärmarknaden och vi har inte gjort några större förändringar i portföljen även om vi varit aktiva när det funnits möjlighet att rulla vidare obligationer som närmat sig förfall. Riksbanken fortsätter med sina tillgångsköp där största delen är fortsatt riktad mot bostadsobligationer. Sett till de samlade köp som Riksbanken gjort och även inkluderar perioden före QE-programmet kopplat till Covid har Riksbanken nu en större position i säkerställda bostadsobligationer jämfört med innehavet i svenska statsobligationer.

Volvofinans Bank AB emitterade en ny 3-årig obligation under sitt gröna ramverk. Obligationerna finansierar leasing av el och hybridbilar. Kravet på hybridbilar är att de ska gå att köra endast på el, så kallade mild-hybrider kvalificerar sig inte. Ramverket har tilldelats ”medium green” rating ifrån Cicero. Obligationen prisades till en relativt tight kreditspread om Stibor +26. Då bolaget samtidigt köpte tillbaka sina obligationer med förfall tidigt 2022 till negativ yield valde vi att rulla vårt innehav i denna och i stället investera i den nya treåriga obligationen.

Vi adderade även en post i DNB Boligkredit som är vi ser som ett bra komplement till våra svenska bostadsobligationer. I vår kommunexponering ökade vi på vårt innehav i Lejonfastigheter som är ett fastighetsbolag med Linköpings kommun som bakomliggande ägare. Det finns även en underliggande kommunal borgen som säkerhet. Bland traditionella företagsobligationer ökade vi på i detaljhandelsbolaget ICA där vi köpte en mindre post med förfall 2025.

Carnegie Likviditetsfond är en försiktig fond som har en balanserad portfölj med exponering mot stat, kommun, bostadsobligationer, seniora banker samt företagsobligationer inom Investment Grade. Fonden investerar i huvudsak i obligationer med rörlig ränta och ränterisken i fonden är låg.

Mer om fonden

Carnegie Likviditetsfond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Lugn avslutning på året
Carnegie Likviditetsfond

Lugn avslutning på året

Efter viss turbulens under november till följd av den nya virusvarianten Omikron blev december en lugnare månad med en något starkare kreditmarknad. Bankerna trimmade sina böcker inför årsskiftet och rörelserna...

Mikael Engvall 7 januari 2022
Omikron satte sin prägel på marknaden
Carnegie Likviditetsfond

Omikron satte sin prägel på marknaden

November inleddes med en förhållandevis stabil marknad med relativt god aktivitet i primärmarknaden. Riksbanken behöll reporäntan på noll samtidigt som de vid sitt november-möte lade in en höjning mot slutet...

Mikael Engvall 2 december 2021
Riksbanken håller fast vid 0-ränta
Carnegie Likviditetsfond

Riksbanken håller fast vid 0-ränta

Det var fortsatt försiktig kommunikation från Riksbanken under månadenen då man på det penningpolitiska mötet i mitten av september beslutade om oförändrad reporänta och att räntebanan ligger kvar på 0,00...

Mikael Engvall 5 oktober 2021