Stäng
Språk
Meny

Volvofinans tar in grön finansiering

Efter att vi under stora delar av 2021 upplevt stark efterfrågan avseende svenska krediter, med successivt allt tightare kreditmarginaler som följd, börjar vi nu se en tendens att viss mättnad börjat infinna sig. Det har varit relativt lugnt på primärmarknaden och vi har inte gjort några större förändringar i portföljen även om vi varit aktiva när det funnits möjlighet att rulla vidare obligationer som närmat sig förfall. Riksbanken fortsätter med sina tillgångsköp där största delen är fortsatt riktad mot bostadsobligationer. Sett till de samlade köp som Riksbanken gjort och även inkluderar perioden före QE-programmet kopplat till Covid har Riksbanken nu en större position i säkerställda bostadsobligationer jämfört med innehavet i svenska statsobligationer.

Volvofinans Bank AB emitterade en ny 3-årig obligation under sitt gröna ramverk. Obligationerna finansierar leasing av el och hybridbilar. Kravet på hybridbilar är att de ska gå att köra endast på el, så kallade mild-hybrider kvalificerar sig inte. Ramverket har tilldelats ”medium green” rating ifrån Cicero. Obligationen prisades till en relativt tight kreditspread om Stibor +26. Då bolaget samtidigt köpte tillbaka sina obligationer med förfall tidigt 2022 till negativ yield valde vi att rulla vårt innehav i denna och i stället investera i den nya treåriga obligationen.

Vi adderade även en post i DNB Boligkredit som är vi ser som ett bra komplement till våra svenska bostadsobligationer. I vår kommunexponering ökade vi på vårt innehav i Lejonfastigheter som är ett fastighetsbolag med Linköpings kommun som bakomliggande ägare. Det finns även en underliggande kommunal borgen som säkerhet. Bland traditionella företagsobligationer ökade vi på i detaljhandelsbolaget ICA där vi köpte en mindre post med förfall 2025.

Carnegie Likviditetsfond är en försiktig fond som har en balanserad portfölj med exponering mot stat, kommun, bostadsobligationer, seniora banker samt företagsobligationer inom Investment Grade. Fonden investerar i huvudsak i obligationer med rörlig ränta och ränterisken i fonden är låg.

Mer om fonden

Carnegie Likviditetsfond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Räntor i rörelse
Carnegie Likviditetsfond

Räntor i rörelse

Korta räntor har rört sig uppåt under juli, bland annat drivet av fortsatt höga inflationssiffror som sätter ytterligare press på Riksbanken inför nästa penningpolitiska möte i mitten av september. Marknaden...

Mikael Engvall 9 augusti 2022
Riksbanken höjer igen
Carnegie Likviditetsfond

Riksbanken höjer igen

Det svaga sentimentet från maj månad höll i sig även under juni. Det blev också tydligt svårare för emittenter att hämta in kapital i primärmarknaden och en del bolag avvaktade...

Mikael Engvall 4 juli 2022
Dyrare finansiering för nordiska emittenter
Carnegie Likviditetsfond

Dyrare finansiering för nordiska emittenter

Sentimentet för nordiska företagsobligationer var förhållandevis svagt under maj månad. Vi såg generellt bredare kreditmarginaler och även normalt stabila segment som det för bostadsobligationer påverkades negativt. De emittenter som var...

Mikael Engvall 3 juni 2022