Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity

”We excel in this kind of market”

November blev en positiv månad för Carnegie Listed Private Equity då uppgången från oktober fortsatte. Aktiemarknaderna hade en god utveckling med stöd av att långräntorna fortsatte ned samtidigt som en del priser sjönk, främst frakter, råvaror, globala matpriser och energi. För börsens utveckling framåt kommer fallande räntor påverka positivt samtidigt som minskad efterfrågan påverkar företagens försäljning och vinster negativt. Det finns betydande skillnader mellan olika länder på hur konsumtionen påverkas. I USA, fondens största marknad, är den rörliga räntan, amorteringskrav och höga elpriser mindre betungande.

Många av fondens innehav hade en god utveckling i november. Bland de större positionerna kan nämnas amerikanska Apollo, +21,4%, och brittiska 3i, +16,5%. Liksom flera andra av våra större fondbolag kunde Apollo presentera en kvartalsrapport som överträffade marknadens förväntningar med betydande ökning av vinster och stort inflöde av kapital samtidigt som man minskade kostnaderna. Investeringstakten är hög och Apollo, som vid tidigare perioder med turbulens presterat mycket väl, kommenterar läget så här ”We excel in this kind of market”. Även 3i presenterade en mycket stark rapport i november för deras senaste 6-månaders-period med en värdeökning på 14% genom ökade vinster i underliggande bolag och flera framgångsrika avyttringar.

Än så länge har vi sett få konkreta effekter hos våra innehav av den senaste tidens ekonomiska problem. Aktiepriserna har emellertid fått sig en rejäl törn då oro inför framtiden med högre räntenivåer och konjunkturoro påverkar. Sammantaget ger detta stora rabatter för aktiekurser jämfört med underliggande redovisade värden. För direktinvesterarna ligger rabatterna normalt mellan 20 och 50 procent. För fondbolagen noterar vi låga PE-tal och låg kvot för börsvärde jämfört med förvaltat kapital. Situationen påminner om tidigare perioder som senare visat sig vara så kallade entry-points. Med dagens förutsättningar ser vi positivt på möjligheterna för långsiktigt värdeskapande.

Författare

Tom Berggren

På Carnegie Fonder sedan 2021 och i branschen sedan 1988. Förvaltar Carnegie Listed Private Equity.