Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhet, Nyhet

White Paper: Science Based Targets

Carnegie Fonder var det första fristående svenska fondbolag som satte ett SBT – a Science Based target. Det centrala för vårt åtagande är att skapa portföljer med bolag som alla bidrar till de globala klimatmålen, och att de samlade utsläppsminskningarna från portföljbolagen är så stora att de bidrar till Parisavtalets målsättning om max 2 graders temperaturhöjning.

I detta white paper berättar Carnegie Fonders hållbarhetsteam mer om hur SBT fungerar och hur Carnegie Fonder arbetar med frågan.

White paper: SBT och hållbarhet (PDF)

 

Författare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetsansvarig. Förvaltar Carnegie All Cap.

Författare

David Östman

Hållbarhetsanalytiker. Civilekonomexamen från Stockholms universitet och certifierad hållbarhetsanalytiker, CESGA. Ansvarig för utvecklingen av THOR. På Carnegie Fonder sedan 2014.