Stäng
Språk
Meny

Xiaomi – kinesisk mobiltillverkare ny i portföljen

De asiatiska börserna fick en stark avslutning på året. Carnegie Asia steg i värde med 3,4 procent i december. Under året som helhet steg fonden i värde med 21,2 procent. Med tanke på utgångsläget när året började är det över förväntan.

Hela året har varit en balansgång mellan svagare ekonomisk utveckling och olika åtgärder för att stimulera. Viktigast var att Fed ändrade sin policy och sänkte räntorna flera steg. Samtidigt innebar handelskriget med USA att börsen steg och sjönk i takt med hur förhandlingarna med USA utvecklades.

De asiatiska börserna handlades upp under månaden när riskaptiten ökade som ett resultat av att Kina och USA nu är överens om ett handelsavtal, ”fas ett”. Handelsavtalet omfattar ökade kinesiska köp av amerikanska spannmålsprodukter, en överenskommelse om skydd för patenträttigheter och teknologiöverföring samt en avreglering av kinesiska finansiella marknader.

I gengäld avstår USA från att höja importtullarna på kinesiska varor. De importtullar på 15 procent som infördes i september halveras till 7,5 procent, på importvaror till ett värde av 120 miljader dollar. Detta gynnar självklart i första hand Kina.

Kinas centralbank ökade stimulanserna i slutet av månaden genom att sänka bankernas reservkrav med 0,5 procentenheter. Denna åtgärd innebär ett likviditetstillskott för ekonomin. Ytterligare stimulansåtgärder är att vänta för att dämpa avmattningen i ekonomin.

Under månaden gjordes några förändringar i portföljen. Nyinvestering gjordes i Xiaomi Corp, en ledande kinesisk tillverkare av mobiltelefoner, samt i Sunny Optical som tillverkar kamerakomponenter till telefoner.

Fonden ökade innehavet i Samsung Electronics samtidigt som innehavet i Samsung SDI avecklades. Investering gjordes även i Alibaba när bolaget noterades på Hong Kong-börsen, vilket innebär att fondens innehav i Alibaba ökade. Följande bolag avyttrades under december: Central Pattana och CP All i Thailand, HDFC Corp i Indien och Hota Industries i Taiwan. Totalt sett ökade vi fondens exponering mot Kina vid årets slut.

Mer om fonden

Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Centralbankerna trycker pengar och börsen stiger
Carnegie Asia

Centralbankerna trycker pengar och börsen stiger

”Dont fight the Fed” som man brukar säga. De asiatiska marknaderna utvecklades starkt i juni. Carnegie Asia steg i värde med 8,2 procent. Facit för första halvåret blev en nedgång...

Gunnar Påhlson 3 juli 2020
Världens ögon fortsatt på Kina och Hong Kong
Carnegie Asia

Världens ögon fortsatt på Kina och Hong Kong

De asiatiska marknaderna utvecklades något svagare i maj. Carnegie Asia föll i värde med 4,2 procent under månaden. Marknaderna föll inte så mycket i lokal valuta. I princip hela nedgången...

Gunnar Påhlson 8 juni 2020
Kina 95 procent normalt
Carnegie Asia

Kina 95 procent normalt

De asiatiska marknaderna återhämtade sig i april efter ett rekordstort fall i mars. Carnegie Asia steg i värde med 4,8 procent under månaden. Det har nu gått över tre månader...

Gunnar Påhlson 6 maj 2020