Stäng

Ytterligare aktier i Essity, Telia och Investor

Utvecklingen på värdepappersmarknaderna indikerar att världsekonomin kommer att återhämta sig relativt snabbt. De massiva stöd som stater och centralbanker implementerar förväntas ge effekt under lång tid. Samtidigt lättar land efter land nu på restriktionerna, vilket ger utslag i en ökad ekonomisk aktivitet. De länder i Asien som ligger längst fram i processen, däribland Kina, har nu en positiv utveckling såväl efterfråge- som utbudssidan. Däremot är rapporterna från USA oroande om att virusspridningen nu accelererar i en sådan takt att restriktioner börjar återinföras.

Företagsobligationsmarknaden har inte varit lika snabb att återhämta sig som aktiemarknaden, trots de branta fallen i mars. Värdestegringen på företagsobligationsmarknaden i juni pekar dock på att återhämtningen är i full gång. Det finns fortsatt potential i den marknaden om nu de negativa effekterna av pandemin påtagligt minskar under hösten och under nästa år. Aktieandelen ligger kvar på cirka 60 procent. I juni steg fonden med 1,8 procent, innebärande att nedgången hittills i år nu krympt till -8,6 procent.

”Oro för stigande massapriser har även spelat in. På sikt tror vi att efterfrågan på bolagets hygienprodukter kommer att vara fortsatt hög”

Fonden har under juni köpt ytterligare aktier i Essity, Telia och Investor. Essity har inte riktigt hängt med i återhämtningen, vilket knappast är förvånande då aktien uppfattas som en defensiv investering. Oro för stigande massapriser har även spelat in. På sikt tror vi att efterfrågan på bolagets hygienprodukter kommer att vara fortsatt hög av förklarliga skäl och rimligen har kundernas tolerans för högre priser vuxit. Kortsiktigt finns risk för lägre efterfrågan från vissa kunder inom Professional Hygiene segmentet (restauranger, hotell, arenor, mm), men det bör vara av engångskaraktär. Aktien handlas till ett P/E-tal runt 16-17, vilket ter sig lågt givet bolagets stabilitet och starka finansiella ställning. Dessutom finns goda möjligheter att höja intjäningen ytterligare genom förvärv och kostnadsbesparingar.

Telia är också defensivt i sin karaktär. Ny ledning som bevisat sig tidigare på annat håll skapar förväntningar om större fokus på aktieägarvärde. Investor har en bra portfölj som kan köpas till över 20 procent rabatt. Fonden har bland annat sålt aktier i SSAB efter en god uppgång.

Fonden har tidigare ägt Cibus-aktier, men nu har fonden istället investerat i två obligationer som bolaget emitterat. Cibus är ett välskött fastighetsbolag med relativt låg hyresrisk tack vare exponeringen mot dagligvaruhandeln. Obligationerna fonden investerat i löper på tre år och avkastar drygt 4,5 procent.

Mer om fonden

Strategy Fund 3 SEK

Från och med den 2 november 2017 är Carnegie Strategy Fund en så kallad feeder och investerar sitt kapital i Carnegie Strategifond, mastern. Fondernas förvaltning är därmed identisk. För mer...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fortsatt positiv utveckling i juli
Carnegie Strategy Fund

Fortsatt positiv utveckling i juli

Både aktie- och företagsobligationsmarknaderna fortsatte sin positiva utveckling i juli. Fonden steg också 3,6 procent. På aktiemarknaden förklaras den starka utvecklingen i huvudsak av stora uppgångar för ett fåtal aktier....

John Strömgren 2 augusti 2020
Rekordstor värderingsskillnad mellan tillväxt- och värdeaktier
Carnegie Strategy Fund

Rekordstor värderingsskillnad mellan tillväxt- och värdeaktier

I takt med att spridningen av coronaviruset dämpats och att flera länder börjat lätta på restriktionerna för vistelse utanför hemmet har värdepappersmarknaderna successivt stärkts. Aktiemarknaderna har i vissa fall nästa...

John Strömgren 4 juni 2020
Kallelse till bolagsstämma 2020

Kallelse till bolagsstämma 2020

För andelsägare i Carnegie Fonders Luxemburgbaserade fonder hålls årlig bolagsstämma i Luxemburg den 23 april 2020. För mer information, vänligen läs kallelsen eller kontakta oss via businessupport@carnegiefonder.se. Carnegie Fonder Portfolio...

Kristina Flintull 8 april 2020