Stäng
Språk
Meny

Ytterligare ett bra år

Trots illavarslande rapporter om Omikronvariantens smittspridning, signaler från den amerikanska centralbanken, FED, att räntehöjningar blir aktuella under 2022 och rekordhöga energipriser i Europa hade risktillgångar en stark månad.

Aktiepriserna fortsatte uppåt, inte minst i Sverige, kreditmarginalerna sjönk och råvarupriserna steg. Uppenbarligen tar marknaderna fasta på rapporterna att Omikronvarianten leder till ett mildare sjukdomsförlopp och att effekterna på samhället blir begränsade. FED:s signaler var också väntade. Sammantaget alltså ännu en bra månad och ett bra år för fonden. Portföljen har oförändrat en aktieandel om cirka 60 procent.

Ett av fondens nyare aktieinnehav, Karnov, genomförde en riktad nyemission i syfte att finansiera ett förvärv. Förvärvet omfattar två bolag, dels Thomson Reuters legala informationstjänst i Spanien, dels Wolters Kluwers motsvarande verksamhet i Spanien och Frankrike. Omsättningen dubbleras och de skandinaviska marknadernas andel krymper till drygt 40 procent. Priset ter sig attraktivt, med en EBITDA-multipel om knappt 10 och synergivinster om drygt 100 MSEK förväntas. En europeisk närvaro ökar möjligheter för förvärv och värderingen blir mer tilltalande. Fonden deltog i emissionen och innehavet ökade till knappt 2 procent av fonden.

ABB höll kapitalmarknadsdag med fokus på marknadstillväxt och höjda lönsamhetsmål. Tillväxten drivs främst av utfasning av fossila bränslen. Målen för tillväxt justeras upp från 3-5 procent till 4-7 procent, inklusive 1-2 procent avseende förvärv. Marginalmålet höjs från 13-16 procent senast 2023 till 15 procent eller högre, med 15 procent som den lägsta nivån under en konjunkturcykel. Nuvarande nivå ligger på drygt 13 procent. Sammantaget finns det således utrymme för förbättringar och värderingen är inte utmanande. Aktien utgör 4 procent av fonden.

Azerion, som fonden finansierar via en obligation, annonserade uppköp via en SPAC. Därmed tillförs bolaget 300 MEUR, att jämföra med skulder om 200 MEUR, vilket innebär att bolaget efter affären har en nettokassa. Trots det ger obligationerna en årsränta om närmare 6 procent.

Fler artiklar

Försiktigare offensiv

Försiktigare offensiv

Återhämtningen i ekonomin och på aktiemarknaderna fortsatte i november även om rapporter om högre inflation än förväntat väcker oro. Det främst prisökningar på varaktiga varor som driver på. Det finns...

John Strömgren 6 december 2021
”Strategifonden är inte en traditionell blandfond”
Carnegie Strategifond

”Strategifonden är inte en traditionell blandfond”

En traditionell blandfond utgörs normalt av 60 procent aktier och 40 procent obligationer. Tanken är att obligationerna ska ge en stabil avkastning och i oroliga tider stiga i värde när...

John Strömgren 3 september 2021
En uthållig, finansiellt stark och motiverad huvudägare

En uthållig, finansiellt stark och motiverad huvudägare

I likhet med de senaste kvartalen har den övervägande majoriteten av företagen även i årets första kvartal överträffat redan högt ställda förväntningar. I många fall innebär det att de stora...

John Strömgren 4 augusti 2021