Stäng
Språk
Meny

Ytterligare finanspolitiskt stöd

Året har börjat starkt och många av världens börser stängde januari på plus. De största vinnarna hittade vi bland de asiatiska börserna, tex Kina (CSI 300) som steg med 6 procent i SEK (3 procent i lokal valuta). Optimismen på både börs och konjunktur håller i sig. Den svensk ekonomin är överraskande stark med tanke på omständigheterna. Konjunkturinstitutets barometerindikator som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin steg i januari, från 95,9 föregående månad till 100. Tillverkningssektorn bidrog mest till ökningen. Indikatorn är därmed tillbaka på de nivåer vi såg i början av 2020.

Under månaden skruvade IMF upp sina prognoser för den globala tillväxten. För innevarande år har de justerat upp tillväxtprognosen med 0,3 procentenheter till 5,5 procent, medan för 2022 är oförändrad på 4,2 procent. IMF räknar med att centralbankerna kommer att verka för fortsatt gynnsamma ekonomiska förhållande. Ytterligare finanspolitiskt stöd i ekonomier som Japan, EU och USA ligger som grund för ljusare utsikter. De ser dessutom ett lågt inflationstryck under de närmsta två åren.

Rapportsäsongen har startat och vi kan konstatera att många av företagens rapporter överträffar förväntningarna. I Stockholm har ca två tredjedelar av bolagen slagit vinstförväntningarna, men mottagandet på börsen har inte varit lika positivt. I många fall har vi sett fallande kurser trots starka resultat.

Höga vinstmultiplar gör att börsen är dyr i förhållande till dagens vinstnivåer, men inte i förhållande till räntan. Klimatet för aktier som tillgångsslag är fortsatt gynnsamt och inom företagsobligationer ser vi fortsatt goda förutsättningar för high yield-segmentet.

Carnegie Total

Carnegie Total hade en positiv månad och steg med 1,5 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Asia bäst med en uppgång på 6,1 procent. Även Carnegie Sverigefond, OPM Listed Private Equity och Carnegie Spin-off utvecklades väl med en uppgång mellan 0,8 och 2,1 procent.

Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 1,75 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade utvecklades väl och steg med 0,7 respektive 0,2 procent.

 

Mer om fonden

Carnegie Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies
Carnegie Total

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies

Aktiemarknaden uppvisar kraftiga rörelser och mycket talar för att volatiliteten även framåt är hög. Maj blev en händelserik månad där den amerikanska aktiemarknaden var ner 5,5 procent som mest, men...

Magnus Gustafsson 7 juni 2022
Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet
Carnegie Total

Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet

Rapportperioden går mot sitt slut och många av bolagen som rapporterat har lyckats överträffa analytikernas förväntningar, vilket resulterat i höjda vinstestimat för innevarande år. April blev trots relativt starka kvartalsrapporter...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022
Är en recession oundviklig?
Carnegie Total

Är en recession oundviklig?

Aktiemarknaden har återhämtat sig senaste två veckorna. Den amerikanska aktiemarknaden har sedan mitten av mars stigit med cirka 9 procent, men för första kvartalet är indexet ner nästan 5 procent....

Magnus Gustafsson 4 april 2022