Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

High Yield 3 NOK

Carnegie High Yield er et bredt rentefond som investerer i høyavkastende selskapsobligasjoner, såkalt High Yield, i hele Norden.

Om fondet

Carnegie High Yield er et kredittfond som kombinerer høyrenteinstrumenter med høye krav til bærekraft, med fokus på Norden og Nord-Europa.

«Vi velger alltid selskaper vi har langsiktig tro på, som oftest fordi de har en god forretningsidé, en erfaren ledelse og en stabil kontantstrøm. Derfor er vår egen analyse alfa og omega. Vi stiller høye krav til bærekraft, men gir aldri avkall på kredittkvalitet eller avkastning», sier forvalterne Niklas Edman og Gustav Ekhagen.

Gustav Ekhagen, obligationer

Fondsforvalter

Gustav Ekhagen

BSc i eiendom og finans fra KTH og MSc i Business Administration fra Stockholms universitet. Ansatt siden 2019 og har jobbet i bransjen siden 2014.

Fondsforvalter

Niklas Edman

MSc i foretaksøkonomi fra Handelshögskolan i Stockholm. Ble ansatt i 2013 og har jobbet i bransjen siden 2007.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2021-10-22.