Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Virkelig

verdi

Vi jobber daglig med noe vi virkelig brenner for: Aktiv forvaltning som skaper stabil og bærekraftig avkastning gjennom de rette menneskene – virkelig verdi, rett og slett.

ESG Academy

EN CRASH COURSE I ESG

Gjennom ESG Academy tar vi sikte på å holde kurs om forskjellige områder, konsepter og strategier knyttet til ESG for å øke både kunnskapen og interessen for disse problemene blant kunder og partnere. Når de forstår konseptene bak bærekraftige investeringer, blir investorer mer bevisste på sine egne valg og deres potensielle innvirkning.

Anna Strömberg, bærekraftsansvarlig i Carnegie Fonder, leder kursserien og har også invitert kolleger fra forvaltningen til å komme med ulike perspektiver på og innsikter i området.

enda et flott år for carnegie listed private equity

Carnegie Listed Private Equity har hatt enda et svært godt år, med en oppgang på 38,9 % for den norske aksjeklassen. Vårt beste fond i 2023. Fondet har siden lansering i oktober 2009 hatt en avkastning på drøyt 500 %, det vil si en gjennomsnittlig årlig avkastning på 13,7 %. Dette er 1,1 % bedre i gjennomsnitt per år enn for eksempel MSCI World-indeksen.

Ansvarlige investeringer

Verden forandrer seg raskt, med megatrender som migrasjon, klimaendringer, ressursknapphet, teknologiskifter og nye forskrifter. Gjennom et strukturert bærekraftsarbeid identifiserer vi hvilke selskap som er velutrustet for fremtidens utfordringer.