Skip to content

Riskinformasjon Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Virkelig

verdi

Vi jobber daglig med noe vi virkelig brenner for: Aktiv forvaltning som skaper stabil og bærekraftig avkastning gjennom de rette menneskene – virkelig verdi, rett og slett.

JOBBEN VÅR ER Å FÅ PENGER TIL Å VOKSE

Ikke ved å hoppe på hver trend eller hype – men ved å stoppe opp, utføre analyser og investere langsiktig. Vi tror på verdien av meningsfulle relasjoner og det bærekraftige alternativet. Det er slik vi skaper virkelig verdi. 

Ansvarlige investeringer

Verden forandrer seg raskt, med megatrender som migrasjon, klimaendringer, ressursknapphet, teknologiskifter og nye forskrifter. Gjennom et strukturert bærekraftsarbeid identifiserer vi hvilke selskap som er velutrustet for fremtidens utfordringer.

Thor

Alle investeringsbeslutninger treffes av forvalterne, som gjennomfører sin egen analyse. Gjennom THOR-verktøyet integreres bærekraftspørsmål i tradisjonell økonomisk analyse.