Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Ansvarlige investeringer

Hvilken innvirkning vil du at investeringene dine skal ha?

Vi investerer langsiktig i selskaper som handler langsiktig.

Anna Strömberg, bærekraftsansvarlig i Carnegie Fonder.

vår filosofi

Bærekraft og aktivt eierskap er en forutsetning for god langsiktig avkastning og en integrert del av hele investeringsvirksomheten vår – gjennom dyp kunnskap, erfaring, langsiktighet, egen bærekraftanalyse og nærhet til selskaper jobber vi for å gjøre gode selskaper bedre.

Du er selvfølgelig alltid velkommen til å ta kontakt ved spørsmål!

esg academy

De ulike samfunnsaktørene har sine spesifikke ansvarsområder i den grønne omstillingen. Politikerne må fastsette de overordnede rammene, og næringslivet må levere de nødvendige verktøyene og tiltakene. Som investor er det vårt ansvar å sikre at kapital plasseres i langsiktige selskaper.

Det er derfor viktig for oss at våre sluttkunder og rådgivere forstår hva ansvarlige investeringer betyr, og at de kan sammenligne informasjon bærekraftsarbeidet til de ulike fondsselskapene. ESG-området er i stadig endring med nye utviklingsområder, tiltak og regelverk, og det er mye å holde rede på hvis man skal følge med på utviklingen.

Gjennom ESG Academy tar vi sikte på å holde kurs om forskjellige områder, konsepter og strategier knyttet til ESG for å øke både kunnskapen og interessen for disse problemene blant kunder og partnere. Når de forstår konseptene bak bærekraftige investeringer, blir investorer mer bevisste på sine egne valg og deres potensielle innvirkning.

ESG Academy består av seks deler som alle handler om ulike aspekter av bærekraftige investeringer. Delene består av en innføring i området, en forklaring på de tre bokstavene i ESG og til slutt tre felles strategier som lar fondsselskaper ta hensyn til bærekraft i sine investeringer. Anna Strömberg, bærekraftsansvarlig i Carnegie Fonder, leder kursserien og har også invitert kolleger fra forvaltningen til å komme med ulike perspektiver på og innsikter i området.

  • Hvordan kan du analysere et selskap basert på sosiale faktorer?
  • Hva innebærer det å være en aktiv eier?
  • Hvordan fungerer ekskludering?
  • Hva er den konkrete forskjellen mellom et artikkel 8-fond og et artikkel 9-fond?
  • Hvorfor bør du som forvalter egentlig bry deg om bærekraft?
  • Dette og mye mer skal vi gå gjennom i ESG Academy.

Dette og mye mer skal vi gå gjennom i Carnegie Fonders ESG Academy (på svensk).

THOR

Alle investeringsbeslutninger treffes av forvalterne, som utfører sin egen analyse. Gjennom THOR-verktøyet integreres bærekraftspørsmål i tradisjonell finansanalyse. Hensikten er å identifisere risikofaktorer og muligheter fra et bærekraftperspektiv.

Tangible – Vi analyserer konkrete risikoer og muligheter.
Holistic – Vi ser både på finansielle spørsmål og ESG-aspekter.
Original – Vi gjør vår egen analyse. Alltid.
Realistic – Analysen er basert på objektive data og rimelige forutsetninger.

Våre fond

Hos Carnegie Fonder forsøker vi alltid å ligge i forkant når det gjelder bærekraftige investeringer. Vi vet at det er mye å holde rede på, og vi gjør vårt beste for å hjelpe deg.

Les mer om metode, ambisjon og våre fond.