Lukk

Fondene våre

Sammenlign fond

Aksjefond Fond
Én dag 1 måned 2020 Ett år To år Tre år Fem år Siden starten NAV-kurs Honorar Risiko Sharpe-forhold Morningstar PPM Hovedsete
Aksjefond
Asia A -0,51% +1,66% +1,23% +5,64% +23,54% +10,59% +45,12% +189,84% -0,51% +1,66% +1,23% +5,64% +23,54% +10,59% +45,12% +189,84% 258,50 kr 1,90%
1
2
3
4
5
6
7
0,46
SE
Fastighetsfond Norden C NOK +0,20% +0,01% -0,23% +15,20% +69,65% +73,17% +119,77% +0,20% +0,01% -0,23% +15,20% +69,65% +73,17% +119,77% 219,77 nok 1,60%
1
2
3
4
5
6
7
0,75 SE
Fastighetsfond Norden A -0,04% -0,49% -10,93% +3,51% +47,29% +59,75% +108,14% +397,80% -0,04% -0,49% -10,93% +3,51% +47,29% +59,75% +108,14% +397,80% 497,80 kr 1,60%
1
2
3
4
5
6
7
0,75 SE
Global B NOK +0,39% +1,62% -3,12% -1,22% +12,14% -0,20% +0,39% +1,62% -3,12% -1,22% +12,14% -0,20% 99,80 nok 1,55%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Global A +0,15% +1,11% -13,51% -11,24% -2,63% +9,42% +31,44% +64,01% +0,15% +1,11% -13,51% -11,24% -2,63% +9,42% +31,44% +64,01% 164,01 kr 1,55%
1
2
3
4
5
6
7
-0,19
SE
Indienfond A +0,45% +4,03% -4,91% -6,71% +21,61% +9,79% +34,10% +473,85% +0,45% +4,03% -4,91% -6,71% +21,61% +9,79% +34,10% +473,85% 533,14 kr 2,20%
1
2
3
4
5
6
7
0,28
SE
Micro Cap -0,28% +4,68% +23,57% +40,25% +78,13% +74,76% +93,41% -0,28% +4,68% +23,57% +40,25% +78,13% +74,76% +93,41% 193,41 kr 2,00%
1
2
3
4
5
6
7
0,97
SE
Rysslands­fond A +0,19% -3,11% -18,06% -13,58% +12,16% +18,63% +50,36% +617,86% +0,19% -3,11% -18,06% -13,58% +12,16% +18,63% +50,36% +617,86% 69,87 kr 2,50%
1
2
3
4
5
6
7
0,26
SE
Småbolags­fond A -0,03% +2,32% +7,74% +21,91% +41,61% +32,95% +68,59% +296,48% -0,03% +2,32% +7,74% +21,91% +41,61% +32,95% +68,59% +296,48% 396,48 kr 1,60%
1
2
3
4
5
6
7
0,60
SE
Spin-Off A +0,04% +1,90% +9,11% +17,04% +35,89% +29,23% +59,16% +251,78% +0,04% +1,90% +9,11% +17,04% +35,89% +29,23% +59,16% +251,78% 34,40 kr 1,00% 1
1
2
3
4
5
6
7
0,55
SE
Spin-Off B +0,04% +1,86% +9,15% +17,24% +17,47% +0,04% +1,86% +9,15% +17,24% +17,47% 117,47 kr 1,50%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Sverigefond A +0,14% +2,01% +0,78% +5,78% +28,96% +21,68% +54,83% +5  995,00% +0,14% +2,01% +0,78% +5,78% +28,96% +21,68% +54,83% +5  995,00% 3  231,97 kr 1,40%
1
2
3
4
5
6
7
0,38
SE
Kombinasjonsfond
Multi A -0,07% +1,79% +1,39% +4,15% +9,49% -0,07% +1,79% +1,39% +4,15% +9,49% 109,49 kr 1,40%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Strategifond A -0,16% +1,04% +1,40% +6,01% +25,22% +23,36% +50,03% +6  718,11% -0,16% +1,04% +1,40% +6,01% +25,22% +23,36% +50,03% +6  718,11% 1  574,63 kr 1,50%
1
2
3
4
5
6
7
0,58
SE
Strategy Fund 3 NOK -0,03% +1,90% +1,03% +5,70% +25,59% +24,75% -0,03% +1,90% +1,03% +5,70% +25,59% +24,75% 124,75 nok 1,25%
1
2
3
4
5
6
7
0,57 LU
Strategy Fund 3 SEK -0,04% +1,89% +1,60% +5,94% +24,37% +23,37% +52,35% +1  467,93% -0,04% +1,89% +1,60% +5,94% +24,37% +23,37% +52,35% +1  467,93% 6  383,84 kr 1,25%
1
2
3
4
5
6
7
0,57
LU
Total 3 SEK -0,33% +2,04% -0,06% +3,65% +17,15% +17,46% +28,95% -0,33% +2,04% -0,06% +3,65% +17,15% +17,46% +28,95% 128,95 kr 1,60%
1
2
3
4
5
6
7
0,46
LU
Total Plus 3 NOK -0,41% +2,55% -2,80% +1,79% +8,46% -0,41% +2,55% -2,80% +1,79% +8,46% 108,46 nok 1,60%
1
2
3
4
5
6
7
LU
Total Plus 3 SEK -0,42% +2,51% -3,00% +1,26% +9,54% -0,42% +2,51% -3,00% +1,26% +9,54% 109,54 kr 1,60%
1
2
3
4
5
6
7
LU
Rentefond
Corporate Bond 3 NOK +0,02% +0,37% -2,82% -1,95% +1,93% +3,61% +13,82% +30,34% +0,02% +0,37% -2,82% -1,95% +1,93% +3,61% +13,82% +30,34% 130,34 nok 0,95%
1
2
3
4
5
6
7
0,03 LU
Corporate Bond 1 EUR +0,01% +0,34% -3,03% -2,51% +0,06% +0,76% +9,34% +9,46% +0,01% +0,34% -3,03% -2,51% +0,06% +0,76% +9,34% +9,46% 109,46 eur 0,60%
1
2
3
4
5
6
7
0,03 LU
Corporate Bond 1 NOK +0,02% +0,40% -2,55% -1,61% +2,65% +4,70% +15,68% +15,36% +0,02% +0,40% -2,55% -1,61% +2,65% +4,70% +15,68% +15,36% 115,36 nok 0,60%
1
2
3
4
5
6
7
0,03 LU
Corporate Bond 1 SEK Dist +0,01% +0,38% -2,66% -2,07% +0,81% +1,53% +10,00% +49,37% +0,01% +0,38% -2,66% -2,07% +0,81% +1,53% +10,00% +49,37% 99,07 kr 0,60%
1
2
3
4
5
6
7
0,03
LU
Corporate Bond 3 EUR +0,01% +0,31% -3,31% -2,85% -0,64% -0,30% +7,44% +13,34% +0,01% +0,31% -3,31% -2,85% -0,64% -0,30% +7,44% +13,34% 113,34 eur 0,95%
1
2
3
4
5
6
7
0,03 LU
Corporate Bond 3 SEK +0,01% +0,35% -2,94% -2,41% +0,10% +0,47% +8,08% +320,75% +0,01% +0,35% -2,94% -2,41% +0,10% +0,47% +8,08% +320,75% 420,75 kr 0,95%
1
2
3
4
5
6
7
0,03
LU
High Yield Select 3 NOK +0,06% +1,07% -0,80% +0,91% +8,52% +13,95% +0,06% +1,07% -0,80% +0,91% +8,52% +13,95% 113,95 nok 0,85% 2
1
2
3
4
5
6
7
0,24 LU
High Yield Select 3 SEK +0,05% +1,05% -0,89% +0,39% +6,51% +10,64% +0,05% +1,05% -0,89% +0,39% +6,51% +10,64% 110,64 kr 0,85% 3
1
2
3
4
5
6
7
0,24 LU
Investment Grade B NOK 0,00% +0,01% +0,32% +0,81% +1,17% 0,00% +0,01% +0,32% +0,81% +1,17% 101,17 nok 0,50%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Investment­ Grade A 0,00% +0,00% -0,07% +0,02% +1,63% +1,41% +2,24% +692,81% 0,00% +0,00% -0,07% +0,02% +1,63% +1,41% +2,24% +692,81% 1  173,38 kr 0,50%
1
2
3
4
5
6
7
0,32 SE
Likviditets­fond A 0,00% -0,03% +0,01% +0,04% +0,16% -0,12% +0,57% +208,32% 0,00% -0,03% +0,01% +0,04% +0,16% -0,12% +0,57% +208,32% 1  213,58 kr 0,30%
1
2
3
4
5
6
7
0,41
SE
Vis detaljer

Informasjon

% En dag

Fondets utvikling siden forrige handelsdag, fratrukket forvaltningshonorar.

% 30 dAGER

Fondets utvikling de siste 30 dagene, fratrukket forvaltningshonorar.

Nav-kurs

Når du sparer i et fond, kjøper du andeler i det. Verdien av andelene beregnes daglig ved at den totale verdien av fondets eiendeler deles på totalt antall andeler i fondet. NAV er en forkortelse for «nettoandelsverdi», og NAV-kursen er den daglige verdien av en fondsandel.

HONORAR

Forvaltningshonoraret oppgis i prosent per år, men beregnes og belastes daglig. Hver dag trekkes 1/365 av forvaltningshonoraret fra. Deretter beregnes andelskursen. Du finner fullstendig informasjon om gebyr som er tatt ut av fondet i løpet av året i fondets kiid.

Risiko

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre avkastningsmuligheter. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Morningstar

Morningstar er en analyseleverandør som sammenligner fond som har lignende investeringsmandat. Jo bedre historisk avkastning sammenlignet med honorar og risikonivå, desto høyere rating. Fem stjerner er den høyeste karakteren. Fondet må ha minst tre års historikk.

Hovedsete

Fondene våre er registrert enten i Sverige eller Luxembourg, der skatteforholdene er annerledes. Les mer om forskjellen i årsrapportene våre, i fanen Om oss.

1 Utöver den fasta avgiften tillkommer en prestationsbaserad avgift som får uppgå till högst 20% av den dagliga avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel SIXPRX. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen, efter avdrag för uttag av den fasta ersättningen. Om andelsklassen har haft en värdeutveckling som understiger avkastningströskeln utgår ingen resultatbaserad ersättning förrän tidigare relativa underavkastning har kompenserats. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3% av andelsklassen värde från 2019.
2 Gebyr: 0,85 prosent + variabelt gebyr på 20 prosent for all avkastning over Stibor 90 dager + 2 prosentpoeng. Stibor-gulv = 0. Resultatavhengig gebyr beregnes daglig og dekkes kollektivt fra fondet. Total årlig fast og resultatavhengig gebyr kan ikke overstige 2 prosent av fondets verdi beregnet på grunnlag av rullerende tolvmånedersperioder.
3 Gebyr: 0,85 prosent + variabelt gebyr på 20 prosent for all avkastning over Stibor 90 dager + 2 prosentpoeng. Stibor-gulv = 0. Resultatavhengig gebyr beregnes daglig og dekkes kollektivt fra fondet. Total årlig fast og resultatavhengig gebyr kan ikke overstige 2 prosent av fondets verdi beregnet på grunnlag av rullerende tolvmånedersperioder.

Aksjefond

Asia A

Carnegie Asia er fondet for deg som tror på dynamikken i en ung og stadig mer velutdannet befolkning med høyt forbruksbehov. Nesten halvparten av verdens befolkning bor i Asia, og...

Mer informasjon

Fastighetsfond Norden C NOK

Carnegie Fastighetsfond Norden finnes også i andelsklassen: A. Fondet investerer i eiendomsaksjer på det nordiske aksjemarkedet. Fondet investerer langsiktig, primært i rendyrkede eiendomsselskaper der selskapene hovedsakelig eier ferdigstilte eiendommer. Fondet...

Mer informasjon

Global B NOK

Carnegie er også tilgjengelig som A (SEK) Nye Carnegie Global er et aktivt forvaltet aksjefond for de som ønsker å spare langsiktig i noen av verdens beste verdiselskap. Carnegie Globals mål...

Mer informasjon

Indienfond A

Carnegie Indienfond gir eksponering mot et av verdens mest spennende vekstmarkeder. India har i det siste tiåret etablert seg som en økonomisk stormakt med ekstremt høy vekst. Landet er godt...

Mer informasjon

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerer i Stockholmsbørsens mindre selskaper med en markedsverdi på 0,5–5 milliarder SEK. Første tegningsbeløp i fondet er minimum 50 000 SEK. Du finner aktuell handelskalender her. Ønsker...

Mer informasjon

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerer i aksjer notert i Russland og i andre deler av tidligere Sovjetunionen. Her finnes store naturressurser, men også mange spennende selskaper i nyere bransjer. Fondet kan også...

Mer informasjon

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerer i mindre verdiselskaper på Stockholmsbørsen. Små selskaper har historisk sett hatt en bedre kursutvikling enn større selskaper; de har flere vekstmuligheter og blir oftere kjøpt opp. Dette...

Mer informasjon

Spin-Off A

Carnegie Spin-Off er et unikt fond som investerer i svenske og nordiske selskaper involvert i fisjon: selskaper som allerede har fisjonert ut en virksomhet, selskaper som selv er utfisjonert ,...

Mer informasjon

Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerer i børsnoterte svenske aksjer og inneholder landets beste og mest stabile selskaper. Vi investerer langsiktig i verdiselskaper – selskaper med bærekraftig virksomhet, sterk balanse og gode utbyttemuligheter....

Mer informasjon

Kombinasjonsfond

Multi A

Carnegie Multi er et globalt allokeringsfond som investerer 40 prosent i aksjefond, 30 prosent i rentefond og 30 prosent i alternative aktiva, for eksempel hedgefond. Fonden investerar i ett urval av Carnegie Fonders...

Mer informasjon

Strategifond A

Carnegie Strategifond finnes også i andelsklassen Strategifond G som retter seg mot institusjonelle investorer og betaler utbytte hvert kvartal. Carnegie Strategifond er et totalavkastningsfond som investerer i nordiske verdipapirer med...

Mer informasjon

Strategy Fund 3 NOK

I november 2017 ble Carnegie Strategy Fund endelig tilgjengelig for norske investorer og Carnegie Strategy Fund B er sikret i norske kroner. For Carnegie Strategy Funds historikk, klikk her. Historisk...

Mer informasjon

Total 3 SEK

Carnegie Total er et kombinasjonsfond som investerer i noen av Carnegie Fonders mest vellykkede fond. I Carnegie Total finnes det både aksje- og obligasjonsfond, og dette betyr at du får...

Mer informasjon

Total Plus 3 NOK

Carnegie Total Plus er et globalt allokeringsfond som investerer 80 prosent i aksjefond og 20 prosent i rentefond. Carnegie Total Plus investerer i et utvalg av Carnegie Fonders mest vellykkede kapital- og...

Mer informasjon

Rentefond

Corporate Bond 3 NOK

Carnegie Corporate Bond er også tilgjengelig i aksjeklassene 3 (SEK), 3 (EUR), 1 (SEK div), 1 (EUR), 1 (NOK). Carnegie Corporate Bond er et kredittfond som investerer i hele Norden. Fondet...

Mer informasjon

High Yield Select 3 NOK

Carnegie High Yield Select 3 NOK investerer i obligasjoner utstedt av nordiske selskaper. Fondet fokuserer utelukkende på selskapsobligasjoner med høy rente, såkalt High Yield, som har et noe høyere risikonivå...

Mer informasjon

Investment Grade B NOK

Carnegie Investment Grade B investerer i obligasjoner utstedt av nordiske selskaper. Fondet fokuserer  på selskapsobligasjoner med høy credit rating, såkalt investment grade. Investeringer begrenses aldri til et bestemt land eller...

Mer informasjon

Likviditets­fond A

Carnegie Likviditetsfond kan også fås i andelsklassen Likviditetsfond B, som retter seg mot institusjonelle investorer. Ønsker du en midlertidig investering med svært lav risiko? Carnegie Likviditetsfond er et pengemarkedsfond som...

Mer informasjon