Lukk

Listed Infrastructure A

Carnegie Listed Infrastructure er et aksjefond med globalt fokus. Fondet investerer i aksjer knyttet til bærekraftig infrastruktur.
12 august 2022
109,16 kr
Én dag
+1,21%
Viser data for
Listed Infrastructure A
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Listed Infrastructure er et aksjefond med globalt fokus. Fondet investerer i aksjer knyttet til bærekraftig infrastruktur.

  • langsiktig stabile kontantstrømmer
  • konjunkturuavhengig
  • inflasjonsbeskyttet

Om 30 år er vi 10 milliarder mennesker, og samtidig må vi bli klimanøytrale. Dette medfører et enormt investeringsbehov. Globalfondet Carnegie Listed Infrastructure investerer i jernbaner, telekom, vannrensing og resirkulering – bærekraftige infrastrukturselskaper som drar nytte av samfunnets omstilling.

«Dette er ingen trend; det er et paradigmeskifte. Mange land må ta igjen årevis med underinvestering. Selskapene som drar nytte av utviklingen, har langsiktige stabile kontantstrømmer, og de er syklisk uavhengige og konkurransedyktige».

Fondsforvalter

Emanuel Furubo

Kjøp Listed Infrastructure A

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
1,46%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
0kr/0kr
Kursnotering
Daglig
Bankgironummer
5693-3997

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
2021-08-18
ISIN
SE0002768150

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Referanseindeks
MSCI World Infrastructure Net Total Return
Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Active share
97%
Active share

Active share måler hvor mye fondets sammensetning avviker fra referanseindeksen. Jo høyere tall, desto høyere avvik. Oppgis som en prosentverdi.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-07-31

Største posisjoner

Brookfield Renwble En Part LP Uts
4,91%
Hydro One Ltd Reg
4,27%
American Tower Corp
3,90%
NetLink NBN Trust Uts
3,82%
Canadian National Railway Co
3,66%
Physicians Realty Trust Cap
3,59%
Crown Castle International Corp
3,45%
Verisign Inc
3,44%
Liberty Broadband Corp C Reg
3,43%
Norfolk Southern Corp
3,41%
Andre posisjoner
62,12%

Geografisk fordeling

USA
30,35%
Canada
12,84%
Verden
9,38%
Spania
7,51%
Andre
39,93%

Aktivafordeling

Aksjer
75,03%
Likvide midler
24,97%

Artikler

«Positiv, men ikke avgjørende for infrastrukturaktiva»
Carnegie Listed Infrastructure

«Positiv, men ikke avgjørende for infrastrukturaktiva»

De fremste vinnerne var Terna Energy, Verisign og SHO-BOND Holdings. De største taperne var Liberty Broadband, Encompass Health og Norfolk Southern. Etter flere forsinkelser har Bidens infrastrukturprogram endelig blitt stemt...

Mikael Tarnawski-Berlin 6 desember 2021
Er Bidens satsing på infrastruktur tilstrekkelig?
Carnegie Listed Infrastructure

Er Bidens satsing på infrastruktur tilstrekkelig?

I løpet av Carnegie Listed Infrastructures» første måned fikk makroøkonomi en noe større betydning. Den viktigste hendelsen var at de lange rentene økte. USA-renten steg fra ca. 1,31 prosent til...

Mikael Tarnawski-Berlin 5 oktober 2021
Store investeringsbehov taler for det nye fondet Carnegie Listed Infrastructure
Carnegie Listed Infrastructure

Store investeringsbehov taler for det nye fondet Carnegie Listed Infrastructure

Om 30 år er vi 10 milliarder mennesker, og samtidig må vi bli klimanøytrale. Dette medfører et enormt investeringsbehov. Det nye globalfondet Carnegie Listed Infrastructure investerer i jernbaner, telekom, vannrensing og resirkulering...

Carnegie Fonder 18 august 2021