Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

listed private equity E

Carnegie Listed Private Equity investerer globalt i børsnoterte private-equity-selskaper, med stor spredning på ulike bransjer og geografiske områder.

Carnegie Listed Private Equity E er kun tilgjengelig for norske distributører, kontakt oss for mer informasjon. Carnegie Listed Private Equity B er åpen for andre kunder og kan handles direkte via Carnegie Fonder.

Om fondet

Carnegie Listed Private Equity investerer globalt i børsnoterte private-equity-selskaper, med stor spredning på ulike bransjer og geografiske områder.

  • ser mulighetene i en unik aktivatype som tidligere bare var tilgjengelig for store investorer
  • ønsker å få drahjelp fra noen av verdens beste investorer og forvaltere gjennom nøye utvalgte private-equity-selskaper
  • tror på god risikospredning – Carnegie Listed Private Equity investerer i ca. 30 selskaper som til sammen eier hundrevis av selskaper i en rekke bransjer rundt om i verden
  • ønsker et fond med dokumentert god historisk avkastning – Carnegie Listed Private Equity har 5 stjerner hos Morningstar

Fondsforvalter

Tom Berggren

Tom Berggren har vært aktiv i Private Equity-bransjen i over 20 år. Ansatt siden 2021. Hovedsjef i Carnegie Listed Private Equity siden starten i 2009. Tidligere administrerende direktør i Swedish Venture Capital Association.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2022-08-22