Lukk

Listed Private Equity B

19 mai 2022
124,63 kr
Én dag
-2,76%
Viser data for
Listed Private Equity B
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Listed Private Equity investerer globalt i børsnoterte private-equity-selskaper, med stor spredning på ulike bransjer og geografiske områder.

  • ser mulighetene i en unik aktivatype som tidligere bare var tilgjengelig for store investorer
  • ønsker å få drahjelp fra noen av verdens beste investorer og forvaltere gjennom nøye utvalgte private-equity-selskaper
  • tror på god risikospredning – Carnegie Listed Private Equity investerer i ca. 30 selskaper som til sammen eier hundrevis av selskaper i en rekke bransjer rundt om i verden
  • ønsker et fond med dokumentert god historisk avkastning – Carnegie Listed Private Equity har 5 stjerner hos Morningstar

Fondsforvalter

Tom Berggren

Kjøp Listed Private Equity B

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
0,81%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
3 000 000kr/0kr
Kursnotering
Daglig

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
2019-09-02
ISIN
SE0010765826

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
14,30%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
1,54
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,22 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
LPX50 Listed Private Equity Index Total Return
Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Tracking error
6,58%
Tracking error

Tracking error viser hvor mye fondets avkastning svinger i verdi sammenlignet med referanseindeksen. Jo lavere tracking error, desto høyere korrelasjon til referanseindeksen. Jo høyere tracking error, desto større avvik fra indeksen. Oppgis i prosent.

Active share
44%
Active share

Active share måler hvor mye fondets sammensetning avviker fra referanseindeksen. Jo høyere tall, desto høyere avvik. Oppgis som en prosentverdi.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2022-04-30

Største posisjoner

Andre posisjoner
3,80%
KKR & Co Reg
7,27%
BlackStone Hg Fin Co LLC A Reg
6,86%
Apollo Global Management Inc
5,87%
HGCapital Trust Plc
5,60%
Berkshire Hathaway Inc
5,22%
Oakley Capital Investments Ltd Reg
4,97%
Harbourvest Global Private Equity Ltd USD
4,42%
Carlyle Group Reg
4,23%
Eurazeo SA
3,86%

Geografisk fordeling

USA
37,12%
Storbritannia
24,15%
Canada
6,65%
GG
5,41%
Andre
26,70%

Aktivafordeling

Aksjer
97,52%
Likvide midler
2,48%