Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

High Yield select 3 SEK

Carnegie High Yield Select investerer i obligasjoner utstedt av nordiske selskaper.

Om Fondet

Carnegie High Yield Select investerer i obligasjoner utstedt av nordiske selskaper.

Fondet fokuserer utelukkende på selskapsobligasjoner med høy rente, såkalt High Yield, som har et noe høyere risikonivå og dermed en litt høyere rente.

Investeringer begrenses aldri til et bestemt land eller en bestemt sektor eller valuta. Analysen tar alltid utgangspunkt i selskaper som forvalterne ønsker å investere i og har langsiktig tro på.

Den gjennomsnittlige løpetiden til Carnegie High Yields portefølje er 3–5 år, men den kan til tider være lengre og kortere. Fondet omsettes daglig uten at andelseierne må binde seg. For at likviditeten alltid skal være god, er en del av fondet investert i svært likvide aktiva. Alle posisjoner i utenlandsk valuta sikres mot norske kroner, slik at andelseierne skal unngå valutarisiko.

Fondsforvalter

Daniel Gustafsson

BSc i bedriftsøkonomi. I finansnæringen siden 2016 og ansatt siden 2018.

Fondsforvalter

Niklas Edman

MSc i foretaksøkonomi fra Handelshögskolan i Stockholm. Ble ansatt i 2013 og har jobbet i bransjen siden 2007.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2017-11-02.

Bærekraftsrelaterte Opplysninger

Informasjon i samsvar med EU-forordningen SFDR finner du nedenfor.