Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Investment Grade B nok

Fondet fokuserer på selskapsobligasjoner med høy credit rating, såkalt investment grade.

Om fonden

Carnegie Investment Grade er et rentefond som investerer i selskapsobligasjoner med et sterkt fokus på bærekraft og høy kredittrating.

Fondet investerer i bærekraftige selskaper, som har et lavere risikonivå siden spørsmål knyttet til miljø, samfunnsansvar og forretningsetikk er integrert i virksomheten.

  • selskaper med kapitalsterke og langsiktige eiere som har forutsetninger for å støtte og utvikle sine selskaper
  • selskaper som jobber for å øke kredittratingen, noe som kommer oss andelseiere til gode
  • selskaper som er rustet til å håndtere et enda vanskeligere forretningsklima
Mona Stenmark

Fondsforvalter

Mona Stenmark

M.Phil. i samfunnsøkonomi fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2003 og har jobbet i bransjen siden 2003.

Fondsforvalter

Mikael Engvall

BSc i foretaksøkonomi fra Stockholms universitet. Ble ansatt i 2012 og har jobbet i bransjen siden 1996.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2019-08-19.