Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Investment Grade H

Fondet fokuserer på selskapsobligasjoner med høy credit rating, såkalt investment grade.

Om fonden

Carnegie Investment Grade investerer i obligasjoner utstedt av nordiske selskaper.

Fondet fokuserer  på selskapsobligasjoner med høy credit rating, såkalt investment grade.

Investeringer begrenses aldri til et bestemt land eller en bestemt sektor eller valuta. Analysen tar alltid utgangspunkt i selskaper som forvalterne ønsker å investere i og har langsiktig tro på.

Den gjennomsnittlige løpetiden til Carnegie Investment Grades portefølje er ca. 3 år, men den kan til tider være lengre og kortere. Fondet omsettes daglig uten at andelseierne må binde seg. Alle posisjoner i utenlandsk valuta sikres mot svenske kroner, slik at andelseierne skal unngå valutarisiko.

Mona Stenmark

Fondsforvalter

Mona Stenmark

M.Phil. i samfunnsøkonomi fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2003 og har jobbet i bransjen siden 2003.

Fondsforvalter

Mikael Engvall

BSc i foretaksøkonomi fra Stockholms universitet. Ble ansatt i 2012 og har jobbet i bransjen siden 1996.

Sammenlign med
  1. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 2019-09-11.

Bærekraftsrelaterte Opplysninger

Informasjon i samsvar med EU-forordningen SFDR finner du nedenfor.