Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Sverigefond

Julefesten som startet tidlig og aldri ville ta slutt

Børsrallyet som startet i november, fortsatte for fullt i desember. Både Stockholmsbørsens OMX-indeks over store selskaper og Carnegie Small Cap steg kraftig – OMX med ca. 7% og CSX med ca. 10%.

Endringen i renteutsiktene som FED-sjef Powell indikerte allerede på møtet 1. november, har nå blitt tolket av markedet som et paradigmeskifte. Svenske lange renter (10 år) falt i desember videre med mer enn 60 punkter til ca. 1,95%, og ditto amerikanske renter med nesten 50 punkter til ca. 3,85%.

En aksje som har hatt et besværlig 2023, er Ericsson. Derfor var det ekstra gledelig å se den utvikle seg sterkt i desember. Estimatene falt i løpet av året siden den forventede forbedringen i Nord-Amerika ble utsatt. Dette førte til en negativ marginmiks, og selskapet måtte ta en kraftig nedskriving av Vonage-oppkjøpet fra 2022.

Men i begynnelsen av desember landet selskapet en stor avtale med amerikanske AT&T – en avtale på 146 milliarder USD over 5 år om å være leverandør av såkalte Open Radio Access-nettverk. Vi tror at markedet er i ferd med å få et mer positivt syn på Ericsson, og at fokuset flyttes over på Ericssons verdensledende posisjon som leverandør av nettverksutstyr – som riktignok vokser sakte, men gir gode marginer, samtidig som forventningene til skybasert programvare og tjenester er lave.

Essity var blant de aksjene som ikke holdt tritt med rallyet i desember, og aksjen sluttet også i minus for året. I midten av måneden fullførte man den strategiske gjennomgangen av europeiske mykpapir solgt under private label (dvs. forhandlernes egne varemerke) som har pågått siden i fjor vår. Konklusjonen ble at selskapet valgte å beholde denne virksomheten.

Umiddelbart kunngjorde Essity at de hadde solgt posisjonen på 51,59% i det kinesiske mykpapirsselskapet Vinda for 19 milliarder SEK. Vi er skuffet over Essitys utvikling i 2023, men desto mer trygge på fremtiden. Prisingen er nå den laveste siden selskapet ble skilt ut fra SCA i 2017. Markedsforventningene er lave, samtidig som selskapets markedsposisjoner er gode og balansen solid. På generalforsamlingen i mars overtar Jan Gurander som ny styreleder, og vi mener det finnes gode muligheter for et mer aktivt lederskap som bidrar til økt aksjonærverdi.

Forfatter

Mattias Sjödin

Medforvalter Carnegie Sweden Fund. Ansatt siden 2021, i bransjen siden 1997.