Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Listed Private Equity

Slår et slag for private equity

Normalt bidrar private equity-eksponering til høyere avkastning og lavere risiko for den samlede porteføljen, hevder forvalter Tom Berggren i Finansavisen i januar 2024

Private equity-forvaltere investerer primært i unoterte selskaper med formål å øke omsetning og fortjeneste gjennom aktivt eierskap, for deretter å selge med gevinst etter noen år.

Normalt varer selskapsutviklingen i 3-7 år og består hovedsakelig av å støtte ledelsens vekstambisjoner med erfaring, kontakter og finansielle muskler.

Hvordan kan enkeltinvestorer eventuelt dra nytte av å inkludere private equity i sine porteføljer?

– Normalt bidrar private equity-eksponering til høyere avkastning og lavere risiko for den samlede porteføljen, svarer forvalter Tom Berggren i svenske Carnegie Fonder.

Man får tilgang til mange investeringsmuligheter utenfor børsen, der verdsettelsene vanligvis svinger mindre, fordi hele selskaper kjøpes eller selges – noe som betyr at selskapsverdien ikke settes som på børsen, der handel av et minimalt antall aksjer bestemmer aksjekursen.

Kan også leses på web her: Slår et slag for private equity | Finansavisen