Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Corporate Bond

Sterk start på det nye året

Selv om den tydelige rentenedgangen fra slutten av fjoråret bremset opp i starten av 2024, ble januar en måned med god risikoappetitt og høy aktivitet for det nordiske kredittmarkedet.

At etterspørselen etter kredittinstrumenter var høy, åpnet opp for et intensivt primærmarked uansett risikonivå. Spesielt var det eiendomssektoren som vendte tilbake til det svenske primærmarkedet, og investorene så ut til å ønske den velkommen – både når det gjaldt volum og kurs. Corem overrasket mest og utstedte én milliard SEK til en kredittspread som var betydelig under selskapets markedskurve. Dette er et tydelig tegn på hvilken appetitt som finnes i sektoren.

Også selskaper som gjeldsoppkjøperen B2 Impact, solenergiselskapet Scatec og Klarna utstedte obligasjoner. Klarna gikk ut på markedet med en intensjon om å utstede 400 millioner SEK i AT1-kapital, men endte opp med en transaksjon på 1,5 milliarder. Til tross for stor interesse ble den kommuniserte spreaden på 950 basispunkter opprettholdt.

Dette er uvanlig ettersom etterspurte transaksjoner vanligvis ender med at den opprinnelig indikerte kredittspreaden kryper ned i takt med at interessen øker. Vi valgte å ta del i Klarna på grunn av den attraktive rentekupongen på litt over 13 prosent, men vi avstod fra å delta i B2 Impact siden kredittspreaden etter hvert falt for mye. Samtidig er dette en sektor der det ikke er uvanlig med volumer til gode kurser i litt svakere markeder.

Porteføljens største high-yield-posisjon, European Energy, leverte i januar gode nyheter i form av en ny deleier og fikk dermed en betydelig kapitaltilførsel. Selskapets obligasjoner ble handlet opp på meldingen, og European Energy ble (ved siden av fondets eiendomseksponering) dermed den største bidragsyteren til avkastningen i januar.

I løpet av måneden valgte dessuten Handelsbanken å kunngjøre innløsningen av sin AT1-kapital. Dette var noe markedet hadde forventet, samtidig som det bekreftet at investorene kan fortsette å ha stor tillit til de nordiske storbankene. Vi posisjonerer porteføljen defensivt og tar hensyn til hvor vi er i konjunktursyklusen. At det fortsatt lønner seg med kvalitet, gjenspeiles i porteføljens høye løpende avkastning.

Forfatter

Maria Andersson

BSc i samfunnsøkonomi fra Göteborgs universitet. Ansatt i 2016 og har jobbet i finansnæringen siden 2006.