Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Corporate Bond

Stark start på nya året

Trots att den tydliga räntenedgången från slutet på föregående år haltade under starten på året blev januari en månad med god riskaptit och hög aktivitet för den nordiska kreditmarknaden. Efterfrågan på krediter var hög vilket öppnade upp för en intensiv primärmarknad oavsett nivå på risk. Framför allt fastighetssektorn kom tillbaka till den svenska primärmarknaden och investerarkollektivet verkade ta emot detta med glädje både sett till den volym bolagen lyckades emittera och till vilket pris. Corem överraskade mest och emitterade en miljard kronor till en kreditmarginal som låg betydligt under bolagets marknadskurva. Ett tydligt tecken på den aptit som finns för sektorn.

Vi såg bolag som skuldköparen B2 Impact, solenergibolaget Scatec och Klarna emittera obligationer. Klarna gick ut till marknaden med avsikten att emittera 400 miljoner kronor i AT1 kapital men slutade med en 1,5 miljarders transaktion. Trots stort intresse bibehölls kommunicerad marginal om 950 baspunkter vilket är ovanligt då efterfrågade transaktioner oftast brukar sluta i att den initialt indikerade kreditmarginalen kryper ner i takt med att intresset ökar. Vi valde att vara med i Klarna givet den attraktiva räntekupongen om dryga 13 procent samtidigt som vi avstod från att vara med i B2 Impact då kreditmarginalen till slut kom ned för mycket samtidigt som det är en sektor där volymer till bra priser inte är ovanligt i lite svagare marknader.

Portföljens största high yield innehav, European Energy, levererade goda nyheter under januari i form av en ny delägare och fick därigenom ett rejält kapitaltillskott. Bolagets obligationer handlade upp på beskedet och European Energy blev därmed tillsammans med fondens fastighetsexponering de största bidragsgivarna till avkastningen under månaden.

Handelsbanken valde under månaden att meddela återlösen av deras AT1 vilket marknaden hade förväntat sig samtidigt som det befäster att investerare fortsatt kan ha stort förtroende för nordiska storbankerna. Vi positionerar portföljen defensivt och tar höjd för var vi befinner oss i konjunkturcykeln samtidigt som kvalitet fortsatt betalar bra vilket också reflekteras i portföljens höga löpande avkastning.

Författare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.