Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

hållbart
värdeskapande

Vilken påverkan vill du att dina investeringar ska ha?

Vi investerar långsiktigt i bolag som agerar långsiktigt.

Anna Strömberg, hållbarhetsansvarig på Carnegie Fonder.

vår filosofi

Hållbarhet och aktivt ägande är en förutsättning för god långsiktig avkastning och en integrerad del av hela vår investeringsverksamhet. Genom djup kunskap, erfarenhet, långsiktighet, egen hållbarhetsanalys och närhet till bolag verkar vi för att göra bra bolag bättre.

esg academy

Genom ESG Academy strävar vi efter att utbilda inom olika områden, begrepp och strategier relaterade till ESG för att öka både kunskapen och intresset för dessa frågor hos våra kunder och partners. Genom att förstå koncepten bakom hållbara investeringar blir investerare mer medvetna om sina egna val och deras potentiella påverkan.

Anna Strömberg, förvaltare och hållbarhetsansvarig på Carnegie Fonder, leder serien och har även bjudit in kollegor från förvaltningen för att ge olika perspektiv och insikter på området.

  • Vad innebär det att vara aktiva ägare?
  • Hur går exkludering till?
  • Vad skiljer en artikel 8 fond ifrån en artikel 9 fond, specifikt? 

Detta och mycket mer kommer vi att gå igenom i Carnegie Fonders ESG Academy.

fördjupa dig i vårt hållbarhets­arbete

Nyheter & insikter

Thor fulländar bolagsanalysen

Obligationer som minskar utsläppen

”För mig är hållbarhet något större”