Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

hållbart värdeskapande

Vilken påverkan vill du att dina investeringar ska ha?

Vi investerar långsiktigt i bolag som agerar långsiktigt.

”governance har alltid varit
en självklar del i vår investeringsprocess”

Anna Strömberg, hållbarhetsansvarig och förvaltare.

Fördjupa dig i vårt hållbarhets-arbete

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor? Våra förvaltare och hållbarhetsanalytiker delar gärna med sig av sitt arbete och är ofta med i paneldebatter, seminarier och utbildningar. Du kan också läsa mer i våra Whitepapers och Insights. Fler dokument hittar du längre ned på sidan.

Whitepaper: SBT och hållbarhet (PDF)
Insight: Därför fokuserar vi på Governance (PDF)

Våra artikel 9-fonder

Vi investerar i bolag med hållbarhet som mål.

Carnegie

All Cap A

-0,01%

Carnegie

High Yield 3 SEK

+0,04%

Carnegie

Listed Infrastructure A

-0,33%
Anna Strömberg, hållbarhetsansvarig på Carnegie Fonder.

Thor

Alla investeringsbeslut fattas av förvaltarna, som gör sin egen analys. Genom verktyget THOR är hållbarhetsfrågor integrerade i den traditionella finansanalysen. Syftet är att identifiera risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Tangible – Vi analyserar konkreta risker och möjligheter.
Holistic – Vi tittar på både finansfrågor och på ESG-aspekter.
Original – Vi gör vår egen analys. Alltid.
Realistic – Analysen bygger på objektiva data och rimliga antaganden.

Insight: Så fungerar THOR (PDF)