Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Investment

Solutions

kontakta oss

Vi arbetar dagligen med något som vi verkligen brinner för – nära kundrelationer med institutionella investerare. Kontakta oss så skapar vi verkligt värde tillsammans.

Head of Sales
Peter Gullmert, 072-402 50 51

Institutional Clients
Mattias Hagen, 072-402 50 55
Anders Löwbeer, 072-402 50 52
Martin Martinelle, 072-402 50 56
Filip Stenberg, 072-158 95 69

investment solutions

Carnegie Fonder startade 1988 och har djupa samarbeten med ett flertal institutionella investerare. Genom åren har vi byggt upp en bred erfarenhet av de speciella krav som stiftelser, pensionsförvaltare och företag av olika storlekar har. Vårt erbjudande – Investment Solutions – utvecklas därför ständigt. Som institutionell investerare har du tillgång till:

 • Ett brett utbud av ledande förvaltning inom aktier och räntor
 • Unika samarbeten inom onoterade alternativa tillgångsslag
 • FRIGG: digitalt beslutsstöd för strategisk tillgångsallokering
 • THOR: djup hållbarhetsanalys på bolagsnivå
 • Seniora kundansvariga för fördjupad förståelse av placerings- och hållbarhetspolicy
 • Seminarier och rundabordssamtal med profilerade talare
 • Kundportal online för aktuell rapportering och styrelseunderlag

Strategirapport 2023/2024

I Carnegie Fonders Strategirapport 2023/2024 går våra förvaltare igenom utvecklingen och utsikterna för de viktigaste tillgångsslagen.

Vi står mitt i minst tre paradigmskiften – ett penningpolitiskt, ett geopolitiskt och ett tekniskt – och de har tillsammans redan påverkat de flesta tillgångsslag och marknader kraftigt. I denna Strategirapport ligger tonvikten på aktier, räntor och allokering, men vi går också in på trender inom hållbarhet och ger en inblick i FRIGG – vårt beslutsstöd för strategisk tillgångsallokering.

white papers

White Paper: Två hypoteser för högre avkastning

VINNANDE AKTIESEKTORER FÖR LÅNGSIKTIGA – STUDIE AV MSCI WORLD SEKTORINDEX, 1995-2023

MSCI WORLD 2023 – TEKNIKJÄTTAR OCH MULTIPELEXPANSION

engagerat ägande

Många institutionella investerare ställer inte bara höga krav på hållbarhet – ofta har de också unika krav. Carnegie Fonders hållbarhetsteam finns till ditt förfogande. Tillsammans hittar vi en långsiktig lösning.

alternativa tillgångsslag

Onoterade alternativa tillgångsslag har vuxit fram som en allt mer självklar del av en långsiktig, professionell investeringsportfölj. Genom Alternative Solutions erbjuder vi tillgång till några av världens främsta aktörer på området. Endast för professionella investerare.

Pressmeddelande om Alternative Solutions (PDF)

Thor

Kärnan i Carnegie Fonders hållbarhetsarbete är THOR, ett verktyg där samtliga innehav analyseras på djupet. Om du vill berättar vi gärna mer om hur THOR också kan hjälpa dig med din organisations hållbarhetskrav.

 • Tangible – Vi analyserar konkreta risker och möjligheter.
 • Holistic – Vi tittar på både finansfrågor och på ESG-aspekter.
 • Original – Vi gör vår egen analys.
 • Realistic – Analysen bygger på objektiva data och rimliga antaganden.

Läs mer om THOR här (PDF).

Frigg

Med FRIGG (Fundamental, Research Driven, Insightful, Global and Green) erbjuder vi ett unikt beslutsstöd för strategisk tillgångsallokering. Metodiken inkluderar framåtblickande prognoser för tio tillgångsslag och stöds av en simuleringsplattform där såväl befintliga som nya portföljer kan analyseras.

Strategisk tillgångsallokering förklarar över 90 procent av långsiktig avkastning, och FRIGG kan hjälpa dig svara på tre nyckelfrågor:

 • Vad är långsiktigt förväntat utfall på din nuvarande portfölj och hur ser ”worst case” ut?
 • Är din portfölj effektiv – får du maximalt utbyte mellan avkastning och risk?
 • Har du rätt riskprofil eller borde du ta mer eller mindre risk?