Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Insikt

White Paper: Två hypoteser för högre riskjusterad avkastning

Grundtesen i Carnegie Fonders globalförvaltning är att en kortsiktig marknad systematiskt underskattar drivande värderingsfaktorer i långsiktig kassaflödesanalys. I en modifierad DCF-formel kan dessa sammanfattas med tillväxt (g), lönsamhet (ROE) och risk (beta). Bolag som kan kombinera hög uthållig tillväxt, hög uthållig lönsamhet och låg systematisk risk definieras av oss som kvalitetsbolag. Dessa kvalitetsbolag antas som grupp systematiskt undervärderas och därav antar vi även att de som grupp erbjuder bättre riskjusterad avkastning relativt en bred aktieexponering. De antas därmed även som grupp vara idealiska för långsiktiga investeringar.

Studien testar två hypoteser kopplade till strategin:

  1. Marknaden beaktar inte risk på ett korrekt sätt vilket leder till att lågriskbolag som grupp systematiskt undervärderas och därmed även levererar högre riskjusterad avkastning.
  2. Marknaden underskattar hur lönsamhet (ROE) påverkar fritt kassaflöde vid tillväxt. Detta medför att bolag som kombinerar hög uthållig tillväxt (g) med hög uthållig lönsamhet (ROE) systematiskt undervärderas och därmed levererar högre riskjusterad avkastning.

Studien undersöker hur väl dessa två hypoteser har stämt sedan de togs fram runt millenniumskiftet. Vi undersöker de två hypotesernas förklaringsvärde till avkastning för bolagen i S&P 500 de senaste 20 åren.

Läs hela rapporten nedan.

Simn Reinius

Författare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Listed Infrastructure.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.

 

Författare

Didrik Isaksson

Civilekonom från Jönköping Universitet. Bolagsanalytiker på Carnegie Fonder sedan 2022.