Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Insikt

VINNANDE AKTIESEKTORER FÖR LÅNGSIKTIGA

STUDIE AV MSCI WORLD SEKTORINDEX, 1995-2023

De senaste 18 månaderna har vi sett tvära kast mellan vilka aktiesektorer som presterar bäst när den ekonomiska verkligheten förändrades snabbt och vi för första gången på länge ställdes inför hög inflation och ökande räntor. Medan det på kort sikt kan växla mycket mellan vilka sektorer som är i marknadens favör ställer vi oss här frågan vilka sektorer som går bäst på lång sikt och om det finns några stabila samband som kan förklara skillnader i långsiktig avkastning.

Studien undersöker avkastning och risk hos globala aktiesektorer sedan 1995 och belyser stora skillnader i både absolut och riskjusterad avkastning mellan olika sektorer.

  • IT, hälsovård och stapelvaror har haft en betydligt bättre utveckling både sett från absolut avkastning och riskjusterad avkastning.
  • De sämsta sektorerna utifrån såväl avkastning som riskjusterad avkastning har varit konjunkturkänsliga sektorer med svag långsiktig tillväxt.

Läs hela rapporten här: Vinnande aktiesektorer för långsiktiga (PDF)

 

Simn Reinius

Författare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Listed Infrastructure.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.

 

Författare

Didrik Isaksson

Civilekonom från Jönköping Universitet. Bolagsanalytiker på Carnegie Fonder sedan 2022.