Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vi kallar det verkligt värde

Vi arbetar dagligen med något som vi verkligen brinner för. Aktiv förvaltning som skapar stabil och hållbar avkastning genom riktiga människor – verkligt värde, helt enkelt.

Vårt jobb är att få pengar att växa

Carnegie Fonder är ett fristående fondbolag som har skapat verkligt värde sedan 1988. Det förvaltade kapitalet är 85 miljarder kronor, fördelat på ett trettiotal fonder. Alla fonder är aktivt och långsiktigt förvaltade, baserat på djup finansiell analys och modern hållbarhetsanalys.