Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Sverigefond

Tilbake til virkeligheten

Etter at markedene gikk enormt mot slutten av 2023, fulgte en måned med mer blandet utvikling. I Sverige falt de brede indeksene noe tilbake: SAX med 1,6%, OMX med 1,6% og Carnegie Small Cap med 2,4%. Men i Europa økte for eksempel brede Stoxx 600 med 1,4%, amerikanske S&P endte opp 1,6% og Nasdaq opp 1% for januar. Rentene steg generelt noe, både i Sverige, USA og eurosonen, men endringene var små.

Rapportsesongen for fjerde kvartal 2023 kom i gang mot slutten av måneden.

SEB leverte en rapport med lønnsomhet på linje med markedsforventningene, men aksjen steg likevel betydelig og var blant månedens vinnere. Styret besluttet å øke utbyttet til 11,50 (6,50) SEK samtidig som de økte selskapets tilbakekjøpsmandat til ca. 8 milliarder SEK for 2024 (5 mrd.). Dette innebar at aksjens cash yield kommer nær 10%, og ga støtte til oppgangen.

Volvo ble påvirket av noen negative engangseffekter, men selskapet slo likevel til med et resultat på litt over 18 milliarder SEK for kvartalet. At styret foreslo et utbytte på 18 SEK (7,50 ordinært, 10,50 ekstraordinært), betyr at det planlegger å dele ut hele 36 milliarder til aksjonærene i vår. Vi er fortsatt av den oppfatning at Volvo-aksjen gir eksponering mot den ledende produsenten av lastebiler og anleggsmaskiner til lave multipler. Volvo har økt marginene betydelig over en syklus, og de har en ekstremt sterk balanse som muliggjør investeringer i ny teknologi og tilbakeføring av kapital til aksjonærene.

Måneden avsluttet med H&Ms rapport for Q4 (sep.–nov. 23). Selskapets bruttomargin holdt seg godt, mens driftsresultatet kom inn marginalt under markedets forventninger – blant annet påvirket av nedskrivninger av leiekontrakter.

Kontantstrømmen var sterk, og selskapet holdt utbyttet stabilt på 6,50 SEK og annonserte et nytt tilbakekjøpsmandat. Den altoverskyggende nyheten var imidlertid at CEO Helena Helmersson valgte å gå av, og at den interne løsningen Daniel Ervér umiddelbart tok over som ny CEO.

Rokaden skapte usikkerhet angående hvorvidt selskapet ville nå målet om 10 % driftsmargin for 2024. Vi bedømmer reaksjonen som for negativ, siden vi tror at CEO-byttet skjedde av personlige årsaker, og at målet om 10% fortsatt er fullt oppnåelig.

Forfatter

Simon Blecher

Fondsforvalter og CIO.

Forfatter

Mattias Sjödin

Medforvalter Carnegie Sweden Fund. Ansatt siden 2021, i bransjen siden 1997.