Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Listed Infrastructure

AI – Powered by coal?

Globale aksjer utviklet seg pent i februar, med en oppgang på 3,5 prosent i svenske kroner. I løpet av årets to første måneder er verdensindeksen opp åtte prosent, skriver Emanuel Furubo, forvalter av Carnegie Listed Infrastructure.

Økningen er i stor grad drevet av fire store amerikanske teknologiselskaper som tilhører de såkalte Magnificent Seven. NVIDIA, med en oppgang på 60 prosent i år, står alene for 15 prosent av oppgangen i MSCI World, og til sammen står de fire for én tredjedel.

At den amerikanske økonomien fortsatt er sterkere enn ventet, gjør at markedet ikke lenger forventer rentekutt i samme raske tempo som det gjorde rundt årsskiftet. Situasjonen har også ført til høyere markedsrenter. I kombinasjon med fallende strømpriser i Europa, blant annet som følge av en mildere vinter enn vanlig, har disse faktorene veid tungt på infrastruktursegmentet i februar og så langt i 2024.

Fornybar energi er det svakeste segmentet, og aksjene prises nå i tråd med bokført verdi uten hensyn til fremtidig vekst. Samtidig er det ikke helt urimelig å tro at etterspørselen vil øke på sikt. EU ønsker å redusere utslippene med 90 prosent innen 2040, USA øker målene, og der ser man også økte priser. Uavhengig av politikken har 4700 selskaper satt seg klimamål i tråd med Parisavtalen, inkludert energikrevende giganter som Microsoft og Apple.

Dette alene bør drive en kraftig økt etterspørsel etter fornybar energi. I tillegg til omstilling av eksisterende industri oppstår det også ny etterspørsel, for eksempel fra KI-modeller. Blant annet amerikanske kraftselskaper har hatt problemer med å møte etterspørselen, og i noen tilfeller har man til og med beholdt kullkraftverk som man hadde planlagt å stenge. På sikt kan man spørre seg om det vil være sosialt akseptabelt med «AI – powered by coal» eller om datasentrene kommer til å støvsuge markedet for fornybar energi?

Rapporteringssesongen er nå så godt som over uten større overraskelser. Fondets posisjon innenfor avfallshåndtering utmerket seg positivt, med vellykket kursstrategi og positive utsikter. Beste posisjon i februar var MYR Group, et selskap med fokus på å vedlikeholde og utvide strømnettet. Oppgangen på 13 prosent viser hvilke muligheter som finnes knyttet til økt behov for elektrisitet.

Emanuel Furubo

Forfatter

Emanuel Furubo

Bachelor of Science, Business and Economics ved Uppsala universitet.