Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Investment Grade

Febrilsk aktivitet i februar

Da februar tok over stafettpinnen, var det fortsatt høy aktivitet i det nordiske kredittmarkedet. Mot slutten av måneden skjedde det en oppbremsing i forbindelse med vinterferien. Det skriver Mona Stenmark, forvalter av Carnegie Investment Grade.

Flere investment-grade-selskaper utstedte obligasjoner, og etterspørselen blant investorene viste seg å være sterk totalt sett. Blant selskapene som gikk ut i primærmarkedet, var det flere eiendomsselskaper, for eksempel Atrium Ljungberg og Fabege. Mange eiendomsselskaper sliter fortsatt med rentedekningsgrader og høyere gjeldsgrader.

Likevel utviser eiendomssektoren stabilitet, og generelt har den fått en sterk start på året. Også Svensk Fastighetsfinansiering (SFF) valgte å utstede en toårig obligasjon. SFF er et finansselskap som utsteder obligasjoner og finansierer eiendommer for Catena, Diös, Fabege, Platzer og Wihlborgs.

Vi har eksponering mot selskapet, men valgte å stå over denne emisjonen siden vi følte at den ikke betalte tilstrekkelig godt. At Humlegården fikk oppgradert sine ratingutsikter fra stabil til positiv, er en ytterligere bekreftelse på deres sterke kredittprofil.

Vi legger bak oss en intensiv rapporteringsperiode, der mange av fondets selskaper – for eksempel Lifco, Husqvarna, ICA, Assa, Nibe og Diös – har lagt frem tall. Flere av disse kom også ut på primærmarkedet. Fondet deltok i Lifco, som tradisjonen tro utstedte en obligasjon med to års løpetid. Eiendomsserviceforetaket COOR utstedte en treårig obligasjon, som er en del av fondets mer spissede investeringer. Disse inkluderer også industrikonsulent Afry, som utstedte en femårig obligasjon.

Fondet deltok også i Atriums emisjon, der vi forlenget til et forfall i 2027. I sekundærmarkedet økte vi noe i norske Bonheur og Telenor samt Sveaskog og gruveselskapet Epiroc. Mange emisjoner har blitt overtegnet, og generelt sett har kredittspreadene minket. Det er god etterspørsel blant investorene, og det finnes åpenbart rikelig med likviditet som søker investeringer. Aktiviteten i primærmarkedet har egentlig ikke blitt gjenspeilet av et større tilbud i sekundærmarkedet.

Mona Stenmark

Forfatter

Mona Stenmark

M.Phil. i samfunnsøkonomi fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2003 og har jobbet i bransjen siden 2003.