Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Fastighetsfond Norden

Eiendomsselskapene fortsatte å falle

Eiendomsselskapene fortsatte å falle på børsen i februar, først og fremst drevet av forventninger om lavere og langsommere rentekutt fra sentralbankene. Den svenske tiåringen var opp 30 poeng til 2,5 prosent, skriver Jonas Andersson forvalter av Carnegie Fastighetsfond Norden.

I et noe lengre perspektiv holder jeg fast på min vurdering om at rentene vil falle, og at dette kommer eiendomssektoren til gode – både absolutt og relativt sett. Sverige er på en måte et høybetaland.

Både for privatboliger og for eiendomsselskapene på børsen ligger gjeldsgraden over europeisk gjennomsnitt. I tillegg har både privatpersoner og børsnoterte eiendomsselskaper relativt kort rentebinding på lånene.

Det betyr at effekten av lavere renter vil slå raskt inn i Sverige, på samme måte som Sverige og den svenske eiendomssektoren har hatt det tøffere enn gjennomsnittet og ble rammet hardere da rentene skjøt i været. Lavere renter bør derfor føre til en kraftigere opphenting, både for svensk økonomi og svenske eiendomspriser.

Når det gjelder rapporterte eiendomsverdier, er det kanskje for tidlig å slippe jubelen løs. Nesten alle eiendomsselskaper sier nå at nedskrivningene på eiendom er over. Min vurdering er at dette er et litt for positivt syn, som har sin grobunn i at renten falt ved utgangen av fjoråret, og at det har vært få transaksjoner å sammenligne med.

Nå som de lange rentene har steget noe og sentralbankene ser ut til å utsette kuttene, kan vi tross alt få flere nedskrivninger de neste to kvartalene. Men i det store og hele er dette lite viktig. Som sagt går den langsiktige trenden akkurat nå trolig mot lavere renter og på sikt stigende eiendomspriser.

Ser man på analytikernes prognoser, er det fortsatt mange som forventer relativt store nedskrivninger på eiendom i 2024. Så mine betenkeligheter er sannsynligvis priset inn i sin helhet. Det kan til og med hende at analytikernes forventninger er litt for pessimistiske, tross alt.

Jonas Andersson, forvalter

Forfatter

Jonas Andersson

Sivilingeniør. Ble ansatt i 2019 og har jobbet i bransjen siden 1997.