Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Fastighetsfond Norden

«Jeg har solgt defensive papirer»

Etter to svært sterke børsmåneder for eiendomsselskapene ved utgangen av fjoråret, kom det en korreksjon i januar, skriver Jonas Andersson forvalter av Carnegie Fastighetsfond Norden.

Stigende lange renter påvirket sentimentet negativt. På en måte er det sunt med litt regn etter solskinn. Den positive trenden fra i fjor ser ut til å fortsette, gitt at vi går inn i en periode der det er sannsynlig med fallende styringsrenter.

Enkelte eiendomsselskaper rakk å rapportere resultatet for fjorårets fjerde kvartal i januar. Både underliggende resultater og eiendomsnedskrivninger overrasket positivt. Atrium Ljungberg antyder dessuten at fjerde kvartal eller neste kvartal kan bli det siste med nedskrivninger. Kanskje er dette en effekt av mangel på relevante sammenlignbare transaksjoner og fallende lange renter, men det er likevel en positiv overraskelse. Som forventet har selskapene bundet lån på attraktive nivåer i fjerde kvartal og dermed senket gjennomsnittsrenten. Vi kommer til å få se dette hos flere selskaper i fremtiden.

En annen positiv utvikling er at flere selskaper nå har kunnet utstede obligasjoner til lavere spreader enn før. Castellum, Cibus og spesielt Corem overrasket positivt når det gjaldt prising. For Corems del betyr dette at selskapet ikke er under press for å selge eiendommer på samme måte som før. For sektoren som helhet kan man også trekke et lettelsens sukk, selv om det alt i alt fortsatt er relativt dyrt å låne penger.

Boligutviklingsvirksomheten er generelt under press akkurat nå, med få oppstarter og dårlig lønnsomhet i prosjektene. Dette var en av grunnene til resultatvarsler og dårlige resultater hos Peab og JM. Skanska har også kommet med resultatvarsel, men dette var mer knyttet til nedskrivninger av næringseiendommer. Når det gjelder Skanskas nedskrivninger, var også disse relativt forventede og beskjedne. Det var også en lettelse at Skanska ikke tok nedskrivninger i annen virksomhet.

De siste dagene i desember kjøpte jeg defensive aksjer som D-aksjer i Sagax og preferanseaksjer i NP3 og økte i Skanska og NCC. Jeg lot også kontantbeholdningen øke noe. Etter korreksjonen for sektoren i første halvdel av januar har jeg gjort det motsatte – redusert kontantbeholdningen, solgt defensive papirer og minsket i NCC og Skanska, samt økt igjen i de tradisjonelle eiendomsselskapene.

Forfatter

Jonas Andersson

Sivilingeniør. Ble ansatt i 2019 og har jobbet i bransjen siden 1997.