Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Kategori: Carnegie High Yield Select

Carnegie High Yield Select

Ny posisjon i porteføljen

Carnegie High Yield Select

Rapporteringssesongen er avsluttet med blandet resultat

Carnegie High Yield Select

Pen utvikling på kredittmarkedene