Stäng
Språk
Meny

Kunskap och insikter: Carnegie High Yield Select

Filtrera på

Fond
Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken
Carnegie High Yield Select

Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken

Inflationssiffror haglar in på rekordnivåer fortsatt drivet av pandemin såväl som störningar i den globala ekonomin vilket har fått företrädesvis långa marknadsräntor att stiga kraftigt under inledningen av 2022. Månadens...

Daniel Gustafsson 5 maj 2022
Bolagens guidning kring kostnadsökningar och lagersituation viktiga indikatorer
Carnegie High Yield Select

Bolagens guidning kring kostnadsökningar och lagersituation viktiga indikatorer

Kriget i Ukraina fortsätter prägla globala marknader som återhämtat stora delar av det inledande fallet när tecken på de-eskalering och minskad risk för spridning lett till lättnadsrally för risktillgångar. De...

Daniel Gustafsson 5 april 2022
En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 28 mars 2022
Vikten av diversifiering och rigorös bolagsanalys
Carnegie High Yield Select

Vikten av diversifiering och rigorös bolagsanalys

Den ryska invasionen av Ukraina och västvärldens sanktioner mot Ryssland har präglat utvecklingen och skapat osäkerhet på globala marknader, i synnerhet de europeiska. Resultatet har, enligt konstens alla regler, varit...

Daniel Gustafsson 3 mars 2022
En ny generation tar plats

En ny generation tar plats

36 miljarder. Så mycket förvaltar Carnegie Fonder i räntefonder idag och i takt med att kapitalet växer utökas också ränteteamet med förvaltarna Daniel Gustafsson och Gustav Ekhagen. Sedan 2016 har...

Kristina Flintull 11 januari 2022
Vi summerar ett rekordstarkt 2021
Carnegie High Yield Select

Vi summerar ett rekordstarkt 2021

Vi summerar ett rekordstarkt 2021 där fonden stigit med över 13% och ohotat toppar sin Morningstarkategori. Sedan starten 2017 har fonden genererat över 6% per år i genomsnittlig avkastning vilket...

Daniel Gustafsson 7 januari 2022
Intressant investeringsmiljö för den långsiktige
Carnegie High Yield Select

Intressant investeringsmiljö för den långsiktige

Starka Q3 rapporter överskuggades till viss del av hög aktivitet i primärmarknaden, inflationseffekter som befaras mer bestående än tidigare och nya mutationer av Covid-19 som påverkar riskaptiten. En kombination av...

Daniel Gustafsson 6 december 2021
Select – Så investerar fondbolagets spetsigaste produkter

Select – Så investerar fondbolagets spetsigaste produkter

Carnegie Sverigefond och Carnegie Strategifond är två av Sveriges mest kända och beprövade pensionsfonder. Men fondbolaget har också ett växande utbud med extra nischade fonder: Select. ”Våra select-fonder riktar sig...

Erik Amcoff 12 oktober 2021
Volatil börsmånad
Carnegie High Yield Select

Volatil börsmånad

September blev en volatil börsmånad där globala aktieindex sjönk 3–5 procent samtidigt som globala kreditmarknader utvecklades mer blandat. Indikationer om nedtrappade stödköp och hökaktiga signaler samt svajande kommunikation kring den...

Daniel Gustafsson 5 oktober 2021
Stabila flöden skapar allokeringsmöjligheter
Carnegie High Yield Select

Stabila flöden skapar allokeringsmöjligheter

Den europeiska kreditmarknaden var stabil under augusti samtidigt som tillväxtindikatorer avtar i trend, inflationsoron till viss del likaså och både FED och ECB förbereder marknaderna för avtrappade stödköp. Samtidigt ökar...

Daniel Gustafsson 3 september 2021
Väldigt attraktiva nordiska kuponger, oavsett inflation
Carnegie High Yield Select

Väldigt attraktiva nordiska kuponger, oavsett inflation

Inflationstrycket fortsätter att vara påtagligt men trots detta kom långa marknadsräntorna ned rejält under juli månad vilket kan tillskrivas både covid i form av deltamutationen samt oro för effekter av...

Maria Andersson 4 augusti 2021
Flera positiva bolagsnyheter
Carnegie High Yield Select

Flera positiva bolagsnyheter

Den starka utvecklingen fortsatte om än i långsammare takt när de lokala kreditmarginalerna konvergerar mot sina europeiska motsvarigheter och även om antalet uppenbara felprissättningar minskar så är skillnaden fortsatt attraktiv....

Niklas Edman 5 juli 2021
”Marknaden underskattar kreditkvaliteten”
Carnegie High Yield Select

”Marknaden underskattar kreditkvaliteten”

Efter den starka inledningen på året med sjunkande kreditmarginaler och positiva bolagsnyheter börjar vi följaktligen närma oss historiska kreditmarginaler i Norden och således bör avkastningsförväntningarna över tid närma sig underliggande...

Daniel Gustafsson 4 juni 2021
God kostnadskontroll och förbättrade marginaler
Carnegie High Yield Select

God kostnadskontroll och förbättrade marginaler

Marknad April präglades av fortsatt gott risksentiment drivet av starkare makroekonomiska data som tyder på högre ekonomisk tillväxt och därav höga förväntningar inför bolagens Q1 rapporter även om återöppnandet går...

Daniel Gustafsson 7 maj 2021