Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield Select

Ett steg fram och två steg tillbaka

Ett steg fram och två steg tillbaks – bildligt men tyvärr också en tämligen träffande beskrivning av inledningen på året för fonden.

Marknaden fortsätter att vara volatil med Credit Sussie och effekterna i färskt minne samtidigt som centralbankerna försätter med räntehöjningarna. Högre räntor ger ett avkastningsbidrag och är i grunden positivt för fonden men följdeffekterna för ekonomin och bolagen är svårare att urskilja. Fondens relativt låga marknadsexponering ger mindre inverkan på kort- och medellång sikt men lämnar desto mer till enskilda bolag att påverka där tiden vi spenderar för att maximera enskilda situationer blir otroligt viktig.

Q1 rapporterna spretar, några bolag levererar förstklassigt medan somliga har en rad utmaningar kortsiktigt. Efterföljande handel i obligationerna är inte alltid helt logisk. Dyra obligationer tenderar att bli ännu dyrare, men vid minsta oro så dyker obligationspriserna och det tar lång tid innan man återvinner marknadens förtroende. Inget vi kan styra eller något som behöver påverka långsiktig avkastning nämnvärt, men har helt klart ökat volatiliteten i fonden till oönskade nivåer.

Exempelvis presenterade Mime, som under en tid handlats dåligt, att man säljs till ny kapitalstark ägare varpå obligationspriset steg avsevärt i en situation där värdet i underliggande struktur visades betydligt högre än marknaden tidigare ville tro. Likt Alternus har priset inte helt återhämtats men situationerna visar på vikten av tålamod och att marknaden ofta springer lite väl långt och snabbt. Som motvikt annonserade Icebear att man behöver genomföra en strategisk översyn snabbare än väntat för att undvika likviditetsbrist. Man utvärderar möjligheten att ta in nytt aktiekapital, både i nuvarande struktur och en ren försäljning. Situationen innebar att obligationerna handlades ned under låg omsättning och tills en tydlig lösning presenteras lär kurser kvarstå på låga nivåer.

Kan man skilja på kursrörelser och förlorad avkastning presenteras väldigt intressanta möjligheter under stressade marknadsförhållanden. Den högre volatiliteten påverkar fonden kortsiktigt, men vi fortsätter att premiera bolagsrisk och försöker minimera exponeringen mot marknaden.

Författare

Daniel Gustafsson

BSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2016 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2018. Förvaltar Carnegie High Yield Select.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.