Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Obligationsfond

50 punkter upp – men ändå något duvaktigt från Riksbanken

Efter mars månads räntenedgång vände svenska räntor inledningsvis uppåt i april för att mot slutet av månaden sedan åter korrigera nedåt, delvis i samband med Riksbankens något duvaktiga räntebesked.

En höjning med en halv procentenhet är normalt inget som kan ses som särskilt duvaktigt och uppjusteringen av styrräntan till 3,50 procent var egentligen helt i linje med marknadens förväntningar. Det är snarare vad som kommer ske framöver som andades lite mer försiktighet från direktionen. Två ledamöter reserverade sig mot beslutet och ansåg att det hade räckt med en höjning med 0,25 procentenheter. Riksbankens prognos indikerar nu en höjning med ytterligare 25 punkter antingen i juni eller september.

Marknaden prisade efter mötet snabbt in en lägre räntebana och Riksbanken frångår sin tidigare prognos om en stabil styrränta under prognosperioden och förväntar sig nu att räntan efter inledande uppställ kan komma att sänkas under den senare delen av prognosperioden. Precis som tidigare kommer data kring framförallt inflationsutvecklingen vara avgörande för Riksbankens agerande. Siffrorna för mars var något lägre än väntat och inflationstalet var även lägre jämfört med månaden innan. Samtidigt är det en lång väg kvar tills inflationen kan sägas börja närma sig Riksbankens inflationsmål. Rensat för energi låg KPIF på 8,9 procent i mars.

Vi gjorde inga stora förändringar i portföljen under månaden och håller en duration som fortsatt är omkring ett år kortare jämfört med OMRX Treasury Bond. Med stora svängningar i svensk ränta hittills under året är svensk 10 åring i princip tillbaka på nivåerna vid årets början. Även om volatiliteten är stor finns det till skillnad från samma tid i fjol nu en högre underliggande yield i fonden på omkring 3 procent som löpande bidrar till avkastning.

Carnegie Obligationsfond håller en låg kreditrisk genom investeringar i obligationer utgivna av stabila emittenter, främst stat, kommun och hypoteksbolag. Fonden känslig för rörelse i svenska räntor då den i huvudsak investerar i obligationer med fast ränta.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.