Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

Är räntetoppen förbi?

Under december fick riskaptiten ny fart efter att FED uttryckt sig mjukare än väntat och marknaden tog fasta på att räntetoppen är förbi samt att man redan under innevarande år kommer att behöva sänka flertalet gånger, rätt eller fel kommer att utvisa sig men risken för bakslag ökar ju snabbare marknaden springer. Stockholmsbörsen steg med nästan åtta procent under månaden och på året summerades uppgången till 18,5 procent. Fastighetssektorn fortsatte sin starka återhämtning och steg med nästan 17 procent under månaden.

Fondens kreditinnehav har gynnats av det starkare risksentimentet och de obligationer med längre duration har uppvisat en synnerligen stark utveckling, där attraktiviteten framåt minskar ju snabbare räntan sjunker men än så länge har durationseffekten varit positiv. Även fastighetsobligationer fick se ett visst uppsving, om än från låga nivåer, när det tolkas alltmer sannolikt att räntan nu toppat och kommer att sänkas under nästkommande period.

Fonden ökade sin position i Essity under månaden, där bolaget under månaden mottog ett uppköpserbjudande på deras innehav i kinesiska Vinda. Essity investerade i Vinda 2007 och har varit majoritetsägare sen 2013. Vi ser positivt på transaktionen då det kommer möjliggöra för bolaget att stärka sin balansräkning och även kommer minska cyklikaliteten i bolaget då man minskar sitt beroende av massa. Bolaget står väl positionerade för att fortsätta stärka marginalen till historiska nivåer och ställer oss även positiva till valberedningens förslag att utnämna Jan Gurander som ny ordförande, som har varit instrumentell i Volvos transformation. Fonden ökade även något i Stora Enso, Demant samt John Mattson, där den sistnämnde genomförde en företrädesemission under månaden i syfte att stärka balansräkningen. Fonden sålde även innehaven i SEB, Castellum och Sandvik, samt minskade något i Ericsson.

Vi tackar för ert förtroende under 2023 och ser med tillförsikt fram emot 2024.

Författare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.