Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Asia

Asien – utsikter 2023

Fyra faktorer som avgör utvecklingen för Asien under 2023.

Global inflation. Förväntningarna är att inflationstakten ska avta under första halvåret, tack vare att jämförelsetalen förbättras. Recession i västvärlden ger lägre efterfrågan, vilket ger lägre råvarupriser. Det underlättar.

Fed’s penningpolitik. Fed har gett ett tydligt besked. Man kommer att höja räntan tills arbetslösheten i USA når 6 procent, det vill säga recession. Marknaden underskattar Feds beslutsamhet.

Utvecklingen för dollarn. När Fed signalerar att man nått räntetoppen, kommer dollarn att korrigera, vilket gynnar investeringar i Asien.

Kina. Efter tre års strikt covidpolicy är förväntningarna lågt ställda på kinesisk ekonomi. Nu öppnar man alla restriktioner samtidigt, inklusive internationella flygförbindelser. Det är positivt, men kommer initialt innebära en väsentlig ökning av antalet smittade och avlidna i Kina. På kort sikt är detta negativt för konsumtionen, men på lite längre sikt är det nödvändigt och positivt. Kinesiska aktier är lågt värderade men vi kommer få vänta på bättre vinstutveckling.

Sydkorea och Taiwan, som båda är exportorienterade ekonomier och därför mycket cykliska, kommer att påverkas negativt av global recession. Sydostasien inklusive Indonesien ser bra ut, men momentet i tillväxt avtar och de är prissatta utifrån tillväxt. Indien är alltigenom en bra story med strukturell tillväxt och lönsamma företag. Börsen är dock för högt värderad nu. Sammantaget är detta vad vi förväntar oss.

När inflationen toppar ur och Fed ger besked om att räntetoppen är nådd, då kommer dollarn att korrigera och kapitalflöden återvända till Asien. Vi är inte där än. Börsen har dock för vana att diskontera real ekonomi i förväg. Asiatiska aktier är lågt värderade i jämförelse med västvärlden. Vi kan också förvänta oss en fortsatt återhämtning för kinesiska aktier från låga nivåer. Brist på starka bevis för tillväxt och vinstförmåga hos kinesiska bolag innebär dock att volatiliteten kommer vara hög, snabba uppgångar följs av lika snabba korrigeringar.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.