Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity

”Asset-light”-modellen populär

November blev en positiv börsmånad efter att långräntorna gått ned. Fed lät räntan vara oförändrad och minskade takten på obligationsutgivandet i USA. Inflationstrycket minskade och vi fick ett lugnare sentiment på marknaderna. Samtidigt tappade dollarn kraftigt mot kronan. Carnegie Listed Private Equity noterade ett starkt resultat för november och ligger nu 25,4% upp för året. Årsavkastningen på längre sikt har förbättrats och ligger nu över 15% på både 1, 3 och 5 år, takten då värdet dubblas vart femte år.

Det rapporteras god utveckling i underliggande portföljbolag, intressanta investeringar och lite mer avyttringar. Det har kommit en hel del positiva nyheter från våra innehav. Under månaden kom besked om att Carlyle inkluderas i S&P MidCap 400-indexet, vilket direkt påverkade aktiekursen positivt. Tidigare i höst kom besked om att Blackstone inkluderas i S&P 500-indexet. Franska Eurazeo har på sistone gått från att vara ett renodlat investmentbolag till att även resa PE-fonder med institutionellt kapital. Eurazeo meddelade nyligen på sin investerardag att man fortsätter denna utveckling mot ett så kallat ”asset-light bolag” och kommer minska balansräkningen rejält med utdelningar och återköp. Aktien steg 10% på beskedet. Det har också skett fondresningar, bland annat KKR har rest en ny global impact-fond på 2,8 miljarder USD.

Private equity-bolagen prioriterar i dag att utveckla befintliga portföljbolag med aktiva ägarinsatserna och ekonomiskt stöd till nya satsningar. En annan tillväxtfaktor är att private equity-bolagen har blivit allt duktiga på att hitta bolag inom växande branscher eller så kallade megatrender såsom ”framtidsföretag” inom digitalisering, infrastruktur, energiomvandling och tjänster som riktar sig till en åldrande befolkning. Ett av våra största innehav, HgCapital Trust, är ett gott exempel på detta med sin inriktning på digitalisering/mjukvara. Deras 20 största innehav (76% av portföljen) har haft en försäljnings och vinstutveckling på 27% respektive 28% de senast 12 månaderna. Efter en hel del kontakter och möten med våra innehav kan nämnas att det finns en positiv syn på möjligheterna framåt vad gäller utveckling och värdeskapande.

Författare

Tom Berggren

På Carnegie Fonder sedan 2021 och i branschen sedan 1988. Förvaltar Carnegie Listed Private Equity.