Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Sverigefond

Back to basics

December bjöd inte på det så kallade luciarallyt, och månaden som helhet stängde marginellt ned för de flesta index. Detta måste dock ses i ljuset av att marknaden var väldigt stark i andra halvan av oktober och november. När vi ser tillbaka på marknaden 2022 så är det noterbart att även om börsåret var oerhört utmanande så stängde trots allt de flesta index upp under andra halvåret 2022.

Under månaden gjordes endast mindre justeringar i innehaven. Vi ökade något i Elekta, Securitas och Electrolux. Det här är tre innehav som av olika anledningar haft ett tufft 2022 men där vi ser rimligt goda förutsättningar för att detta ändras under 2023 – även i en svagare konjunktur. Elekta har drabbats hårt av framför allt pandemirelaterade nedstängningar i Kina, men även av kraftigt höjda transportkostnader och komponentbrist. Efterfrågan på bolagets produkter är dock fortsatt god samtidigt som problemen är på väg att minska i omfattning. Securitas aktien tyngdes under året av en större nyemission för att finansiera förvärvet av Stanley Security. Operationellt går dock bolaget bra och förvärvet har integrerats väl. Electrolux har tyngts av såväl problem i Nordamerika som skenande råmaterial- och fraktpriser. Även om efterfrågan mattas i en svagare konjunktur så tror vi att 2023 kan bli något av ett revansch-år för bolaget.

Pandemiåren var exceptionella för börsen med ett överskott av närapå kostnadsfritt riskkapital. Nu är det back to basics där marknaden premierar bolag med verkliga vinster, där balansräkningar och värdering återigen har betydelse. Vår bedömning är fondens innehav som helhet kommer att klara en svagare konjunktur förhållandevis väl med stöd av starka marknadspositioner, solida balansräkningar samt minskade kostnader för komponenter, råvaror och transport.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Sjödin

I branschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2021. Medförvaltare Carnegie Sverigefond.