Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Asia

Bättre utsikter för halvledare lyfter Asien

De asiatiska marknaderna utvecklades relativt svagt i maj, framförallt kinesiska aktier föll kraftigt i värde, med räntekänsliga teknologibolag och internetrelaterade bolag i spetsen. Den indiska marknaden gick mot strömmen och steg i värde under månaden.

Även Sydkorea och Taiwan visade en stark uppgång under månaden drivet av mer positiva utsikter för halvledarbolagen.

Den kinesiska ekonomin fortsätter att visa svag utveckling. Alla segment visar svagare utveckling utom serviceindustrin. Inköpschefernas aktivitet i maj indikerar att ekonomin återigen krymper. Både industrin och fastighetsmarknaden har problem och hushållen avvaktar med sin konsumtion. Det är bara att konstatera att globala investerares förväntningar om att regeringen skulle lansera stimulanspaket för att lyfta ekonomin, har kommit på skam.

Samtidigt kom statistik som visade högre inflationstryck i amerikansk ekonomi, än väntat. Även hushållen i USA ökade sin konsumtion mer än väntat och arbetsmarknaden i USA är fortsatt stark. Räntemarknaden blev tagen på sängen med felaktiga förväntningar om hur Fed ska agera på junimötet. Resultatet blev att två-åriga obligationsräntor steg kraftigt samtidigt som vi fick en kraftig dollar förstärkning, (i vart fall mot kronan).

Utsikterna för Asiens halvledarbolag ser bättre ut än på länge. Det senaste året har denna bransch korrigerat eftersom lagren både hos kunderna och hos tillverkarna har varit för höga samtidigt som efterfrågan från konsumenterna försvagats. Detta gav lägre pris på exempelvis minneschip som används i datorer och telefoner, (Drams och Nandflash).

Amerikanska NVIDIA som bland annat tillverkar grafikkort till datorer, satsar nu stort på AI-tekniken och aviserar nya beställningar på produktion av dessa halvledare hos TSMC. Både TSMC och Samsung Electronics steg på denna nyhet. Även SK Hynix som tillverkar minneschips till telefoner drar nytta av detta.

Fonden reducerade under månaden exponeringen mot Kina genom att innehaven i Anhui Conch Cement och China Overseas Land såldes. Nyinvestering gjordes i Lite-On Technology i Taiwan som tillverkar elektronik komponenter. Fonden investerade även i SK Hynix i Sydkorea och i Sona BLW Precision i Indien.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.