Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Spin-Off

”Börsen tickar på som att ingenting hänt”

Räntekurvan flyttas uppåt samtidigt som börsen tickar på som att ingenting hänt och bostadspriser tar tillbaka tappad mark. Det är bra svårt att förutspå makro, så vi fortsätter fokusera på det vi har en chans att förutspå.

Vi hittar oavsett marknadsläge nya möjligheter för värdeskapande strukturaffärer, inte bara i Sverige och Europa, utan även på andra sidan Atlanten. I början av året tog vi en mindre position i Warner Bros Discovery (WBD), som bland annat äger varumärken och plattformar som Warner Bros Pictures, Discovery, HBO, DC och Looney Tunes. I våras så sattes det på börsen genom en spin-off från AT&T, för att sedan gå ihop med Discovery. Aktien har under en tid blivit nedpressad, troligtvis på grund av komplexiteten i strukturen samt bolagets höga skuldsättning. Det vi tror att marknaden missat att prisa in är 1) den finansiella risken är inte så hög som vid en första anblick och 2) bolagens kassaflöde före sammanslagningen.

Trots den höga skuldsättningen som bolaget har, så är över 50 procent av durationen längre än 10 år, i princip allt på fast ränta och skulden avkastar lägre än 7 procent (på obligationer över 30 år!). Innan sammanslagningen gjorde Discovery (ledd av WBD:s CEO David Zaslav) 3 miljarder i kassaflöde på runt 4,5 miljarder i EBITDA. Om det blir som vi tror och WBD når 70 procent kassaflödeskonvertering, så kommer kassaflödet kommande fem år motsvara dagens börsvärde.


Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.