Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Asia

Bra rapporter i Indien – Geopolitiska störningar för Kina

Den kinesiska marknaden förefaller lågt värderad. Den indiska börsen däremot ser dyr ut. Kinas ekonomi befinner sig i ett skede av återhämtning efter förra årets covid-restriktioner. Indiens ekonomi går som tåget med en BNP tillväxt på 5-6 procent. Logiskt sett borde kinesiska aktier ha mer potential att stiga i värde i år givet att värderingen på 10 årsvinster ligger väsentligt under normal nivå. Den indiska tillväxten är väl känd och förväntningarna om god utveckling ligger redan i värderingen.

Skillnaden mellan Kina och Indien ligger i investerarnas övertygelse. För Kina finns en hög grad av tvivel och övertygelsen är låg. Återhämtningen går relativt långsamt med vissa bakslag. Nyligen kom statistik över inköpschefernas aktivitet som var svagare än tidigare. Både detaljhandel och fastighetsmarknaden visar svag utveckling. Efter partikongressen i mars visar Peking också viss obeslutsamhet om huruvida man vill stimulera eller inte. BNP tillväxten visar dock på 4,5 procent tillväxt vilket var bättre än väntat. Slutsatsen blir att avvakta med ytterligare stimulans. Dessutom stör geopolitiska incidenter. Kina genomför återigen en maktdemonstration genom att omringa Taiwan med sin flotta. USA överväger att förbjuda investeringar i kinesisk industri. Sammantaget faller övertygelsen och börsen faller med den.

Indiska bolagsrapporter övertygar desto mer. Några av fondens innehav kom med med mycket bra resultat för helåret. Bajaj Finance ökade sin utlåning med 29 % och vinsten steg med 31 %. Hdfc Bank rapporterade tillväxt i utlåningen med 15 %, vinsten ökade med 20 %. Supreme Industries, (PVC-rör till infrastruktur), ökade sin försäljning med 16 % medan vinsten steg med 22 %. Slutligen KEI Industries, (kablar till kraftverksindustrin), vars orderbok steg med 47 % samtidigt som vinsten steg med 19 % för det senaste året.

Fonden reducerade investeringarna i Kina under månaden. Istället ökades exponeringen mot Indien. Under månaden avyttrades innehaven i JD.com samt Dongfang Electric. Innehaven i Alibaba och Netease minskades. I Indien ökades innehavet i KEI Industries som visar stark orderingång och vinstutveckling.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.