Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Asia

Chairman Xi – Kinas nya kejsare

De asiatiska marknaderna föll i oktober, framförallt drivet av kraftiga kursfall för kinesiska bolag.

Xi Jinping blev som väntat vald till generalsekreterare för Kinas kommunistparti på ytterligare fem år. Marknadens förväntningar om ekonomiska stödpaket och ett avslut för Covidrestriktionerna kom på skam, men partikongressen har som uppgift att fastställa den politiska ledarstrukturen för politbyrån, inte att komma med operativa beslut för ekonomin.

Det faktum att de mer pragmatiska och reformvänliga ledamöterna av politbyråns ständiga utskott pensionerades, och istället ersattes av personer lojala med Xi Jinping,

sågs som mycket negativt och togs som ett bevis för att makten har centraliserats ytterligare till Xi själv.

Under föregående femårsperiod låg fokus i Kina på ”security”, vilket innebär att stärka Kinas roll i omvärlden, komma till rätta med utbredd korruption i landet, reformera och begränsa skuldsättningen både för företagen och konsumenterna samt att hantera spekulativa bubblor, framförallt på fastighetsmarknaden. Inför kongressen var förhoppningen att ”security”-målsättningarna skulle balanseras med mål också för ”development”, det vill säga mer tillväxtorienterade målsättningar. Vi fick dock inga sådan besked.

Samtidigt kom USA med ytterligare sanktioner för försäljning av avancerade halvledare till kinesiska företag. Dessutom införs lagstiftning som förhindrar amerikanska medborgare från att arbeta för- och utföra servicetjänster åt kinesiska halvledartillverkare. Det innebär i praktiken dödsstöten för Kinas ambitioner att bli självförsörjande på halvledare, i alla fall på kort sikt. Det innebär också en kraftig eskalering av handelskriget mellan USA och Kina. På sikt kommer detta att innebär att bilar och konsumentelektronik med mera kommer att bli dyrare att tillverka samt att globala företag behöver lägga om sina försörjningskedjor.

Slutligen fastställdes återigen Kinas målsättning om att införliva Taiwan med fastlandskina, helst på fredlig väg. Om Taiwan inte accepterar ett system liknande det som Hong Kong har, under devisen ”One country, Two systems”, kan ett övertagande med militära maktmedel inte uteslutas.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.