Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie All Cap

COP27: omställningens finanser högt på agendan

Börsen fortsatte upp under månaden. Viktiga datapunkter börjar nu visa tecken på att räntehöjningarna biter och mattar av konjunkturen. Arbetslösheten steg något, inflationen kom in strax under förväntningarna och viktiga inköpschefsindex visar att sentimentet pekar neråt. Börsens uppgång späddes på av FEDs kommentarer om att bromsa räntehöjningstakten för att utvärdera effekterna mottogs positivt av marknaden.

Däremot är det nog lite för tidigt att blåsa faran över givet all osäkerhet som fortfarande kvarstår. Bekämpandet av inflationen kommer obönhörligen att innebära att konjunkturen ger vika. FEDs kommentarer ändrar inte riktningen. Dessutom håller bolagen fortfarande på att arbeta av orderböckerna från den högkonjunktur vi nu lämnar bakom oss och hur djup lågkonjunkturen blir är fortfarande något som framtiden får utvisa. Det är för tidigt att redan nu se igenom lågkonjunkturen, som vi ännu inte sett början på.

Defensiva sektorer som Telekom och Konsument Dagligvaror fick stå tillbaka när cykliska, räntekänsliga och tillväxtrelaterade aktier i material- och industrisektorn gick starkt. Bästa bidraget till portföljens avkastning var konsultföretaget Sweco och ventilationsföretaget System Air som likt många andra småbolag haft ett utmanande börsår. Sämsta bidrag i fonden var OX2 som tidigare haft en stark resa men där storägarens försäljning och den nya regeringen skapat en viss osäkerhet.

På hållbarhetsarenan var COP27 månadens händelse. Omställningens finanser var högt på agendan. Det blir alltid en viss infinner sig en viss hopplöshet i media när dessa stora sammankomster går av stapeln. Länderna har höga ambitioner utanför förhandlingsrummen men pekar finger och håller hårt i plånboken när notan ska betalas. Samtidigt har 2022 varit ett år då, framför allt vi i Europa, mer än någonsin förstår att priset för att inte ställa om till förnyelsebara och pålitliga energikällor är dyrt. Ovan nämnda bolag är alla högst involverade i denna trend.

I slutet av november står vi inför allt surare tider, fortsatt stora frågetecken kring konjunkturen samt ett tidigt jultomterally bakom oss. Volatiliteten och osäkerheten lär bestå ett tag till tills vi fått fastare mark under fötterna.

Författare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetsansvarig. Förvaltar Carnegie All Cap.