Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Multi, Carnegie Total

Dämpad stämning bland svenska inköpschefer

Aktiemarknaden uppvisar styrka och november blev ytterligare en positiv månad. Den amerikanska marknaden (S&P500) steg med 5 procent och globalt index (MSCI World) med 7 procent.

Inflationen är skyhög och står fortfarande i centrum då den ligger kring 8-10 procent i både USA, EU och Sverige. Världens centralbanker fortsätter att höja styrräntorna för att bekämpa och få ner inflationen. Under månaden höjde Riksbanken styrräntan med 75 punkter till 2,5 procent. De justerade även räntebanan, vilket innebär att de nu väntar sig att räntan höjs till 2,8 under slutet av 2023, för att sedan ligga kvar på den nivån till det fjärde kvartalet 2025.

Stämningen bland svenska inköpschefer i tillverkningsindustrin blir allt mer dämpad. I november sjönk inköpschefsindex från 46,6 till 45,8. Det är den lägsta noteringen sedan maj 2020 och samtidigt den fjärde månaden på raken som det legat under 50-nivån, vilket indikerar kontraktion i ekonomin. Det amerikanska PMI-indexet kom in på 49 under november och halkade under 50-nivån för första gången sedan våren 2020.

Den amerikanska sysselsättningsrapporten för november blev en negativ överraskning. Antalet sysselsatta steg mer än vad marknaden hade väntat sig. Marknaden hade hoppats på en mild och stadig inbromsning på arbetsmarknaden, vilket i sin tur skulle kunna ge stöd och få ner inflationen ytterligare. Arbetslösheten var dock oförändrad på 3,7 procent från föregående månad.

Jerome Powell har kommunicerat att räntehöjningarna kommer att bli mindre framöver. Sysselsättningssiffran lär knappast få Fed att ändra ståndpunkt i frågan. Fed kommer fortsätta höja räntan, men i mindre steg, för att tvinga fram en inbromsning på arbetsmarknaden.

Vi behåller en neutral syn på aktier som tillgångsslag i vår taktiska allokering och inväntar ett läge att åter öka risken. Inflationen viker men kommer troligtvis inte ner tillräcklig snabbt för att vi ska kunna undvika en recession. I förlängningen handlar det om hur lång och omfattande recessionen blir, och på vilken nivå räntan kommer att stabilisera sig. Rådande positiva vindar på aktiemarknaden kan snabbt förändras om bolagen börjar uppvisa vikande marginaler och vinster.

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.