Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie All Cap

Den negativa trenden vände i november

Den negativa trenden vände i november och marknaden steg, sett över månaden, för första gången sen i somras. Såväl stora som små bolag steg. Främsta orsaken till uppgången var att FED valde att inte höja räntan och senare under månaden gjorde Riksbanken samma sak. De långa räntorna sjönk och med det ökade riskaptiten. Starkaste sektorn var fastigheter följt av konjunkturkänsliga bolag medan defensiva hälsobolag och konsumentdagligvaror inte hängde med i den generella börsuppgången.

Ett av fondens bästa innehav under månaden är Sweco som fortsatt upp efter en stark rapport i slutet av förra månaden. Swecos kunder, som till stor del utgörs av offentlig sektor, uppvisar stabilitet. Sweco en stark medvind från behovet av kritisk infrastruktur för klimatomställning och klimatanpassning, ett segment som kan stå emot en vikande konjunktur bättre än många andra konsulttjänster.

Starkt gick det också för ett av fondens minsta positioner Arise som gick starkt efter en analysrapport som lyfte fram att värdet på bolaget idag är lägre än det fundamentala värdet på deras elproducerande tillgångar i befintliga vindkraftverk. Således får man som aktieägare projektportföljen helt gratis. Det fick fart på aktiekursen som steg hela 30% under månaden efter en kräftgång tidigare under året, i likhet med andra vinrelaterade bolag.

I slutet av perioden kom Elekta med sin rapport för det andra kvartalet som visade på stark vinsttillväxt och förbättrad rörelsemarginal drivet av högre försäljning och kostnadskontroll. Däremot var bruttomarginalen sämre än väntat då nyförsäljning, med lägre bruttomarginaler, växte snabbare än servicedelen. Aktien har gått starkt under året och föll tillbaka på rapporten. Vi är dock fortsatt positiva till bolagets utsikter och utnyttjade tillfället till att öka vår position något.

Författare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetsansvarig. Förvaltar Carnegie All Cap.