Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield Select

Den som väntar på något gott

Hard landing, soft landing, or no landing? Prognoserna har duggat tätt och i mars kom första tecknen på effekterna av de rekordsnabba räntehöjningar som skett. Turbulens i tech-banken Sillicon Valley Bank och Credit Suisse resulterade i oro för spridningsrisker inom bankväsendet vilket förvisso lugnade sig snabbt, men oro kring konsekvenserna av mer återhållsamma banker kvarstår där företag väntas ha sämre tillgång till lån. Detta har lett till högre volatilitet och en tuffare miljö för risktillgångar där krediter framförallt påverkas av den sämre riskaptiten.

Volatilitet skapar felprissättningar av kreditrisk, primärt baserat på informationsassymetri. Marknaden springer före bolagen och även om underliggande verksamhet än så länge håller upp väl tenderar enskilda namn påverkas urskillningslöst där en tillstymmelse av svaghet skymtas. Ofta är relationen överdriven men självfallet finns fall där det är befogat. Solis annonserade förvånande i Q4 rapporten att man bröt sina lånevillkor och obligationspriserna dök 30-40 procent på informationsbrist och en stressad säljare av minimal volym. Kursen återhämtade snabbt delar av fallet och efter diskussioner med bolaget som presenterades mot slutet av månaden steg kursen ytterligare och handlas nu till cirka 10 procent underkurs. Bolaget åter sig att inleda en strukturerad försäljning av mogna tillgångar, resa aktiekapital och refinansiera obligationen i förtid. Flera av dessa processer var redan inledda och understryker vikten av ett relevant säkerhetspaket för obligationsägarna. Vi passade på att öka innehavet från de som sålde i fallet och har förvisso fått en bra resa på det vi köpte men positionen som helhet drar på fondens totala utveckling. Även om vi över tid räknar med att prissättningar rätar ut sig visar situationen på vikten av tålamod rent generellt inom segmentet.

Kan man skilja på kursrörelser och förändrad kreditrisk presenteras väldigt intressanta möjligheter under stressade marknadsförhållanden. Vi tror fortsatt att bolag med en potentiell kredittrigger i närtid bör ha en lägre volatilitet och begränsad nedsida. Den högre volatiliteten påverkar fonden kortsiktigt och vi fortsätter att premiera bolagsrisk och försöker minimera exponeringen mot marknaden.

Författare

Daniel Gustafsson

BSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2016 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2018. Förvaltar Carnegie High Yield Select.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.