Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Investment Grade

Dramatik i banksektorn

Mars bjöd på dramatik och vi såg stor volatilitet i marknaden. Startskottet för denna turbulens var nyheten om den amerikanska nischbanken SVB som hamnade i svårigheter då de tvingades sälja tillgångar med förlust för att stärka sin likviditetssituation. Detta följdes sedan av oro kring schweiziska Credit Suisse som ledde till att banken köptes av UBS. I spåren av detta blev Credit Suisse AT1-obligationer, som är de mest efterställda obligationerna, nedskrivna. Det innebär i praktiken att UBS balansräkning inte kommer att ta över lika mycket skuld från Credit Suisse.

Det som skapade rabalder var att vanligtvis så drabbas aktieägare före obligationsägare vilket inte skedde i det här fallet. Det skapade nervositet kring AT1:or generellt, men när myndigheter bekräftade skillnader mellan EU och Schweiz och att inom EU är Credit Suisse tillvägagångssätt inte det gängse, lugnade det ner sig och vi kunde se en återhämtning. Carnegie Investment Grade investerar inte i AT1:or, men vi kunde se att banksektorn som helhet fick en svag utveckling under månaden. Vi känner oss komfortabla med vår bankexponering och ser nordiska banker som stabila och välkapitaliserade.

Räntor har till följd av detta rört sig kraftig både upp och ner. Att balansera inflationsbekämpning, den framtida ekonomiska utvecklingen samt därtill oro för den finansiella stabiliteten är ingen lätt uppgift för centralbankerna. Fed valde dock att fortsätta som kommunicerat och höjde räntan med 25 punkter. Även ECB höjde räntan med 50 punkter.

Några primärtransaktioner hann nå marknaden innan turbulensen ledde till att primärmarknaden torkade upp. Fonden deltog i en emission av norska industrikonglomeratet Orkla som emitterade en 5-årig obligation som betalar Nibor +95 punkter. Även Autoliv emitterade i början på månaden en grön 5-årig obligation där emissionslikviden ska gå till projekt inom bland annat förnybar energi och energieffektiviseringar.

I övrigt skedde inga stora förändringar i fonden under månaden. I och med att marknaden skakade till så uppstod det dock en del möjligheter i sekundärmarknaden och vi passade på att addera smått till redan existerande positioner i bland andra SCA, Stora Enso och facility managementbolaget COOR.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.