Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Rysslandsfond

Effektivt avskuren från världens kapitalmarknader

Den ryska börsen steg med 3 % i svenska kronor i april. Uppgången i år är hittills 5 %. Huvudorsaken till uppgången torde vara att ryska investerare inte har något annat att göra med sina pengar än att placera dem på börsen. De kan ju inte föra ut pengar ur landet. Ryska börsen är ju också effektivt avskuren från världens kapitalmarknader i och med att utlänningar inte får deltaga i handeln.

Den ryska oljesektorn fortsätter att gå relativt bra. Produktionen är stabil och kostnadsutvecklingen ser ut att vara under kontroll i bolagen. Produktionen steg med 2 % till 535 miljoner ton under 2022 och ligger kvar på dessa nivåer även hittills i år. Detta är klart bättre än marknaden väntat. I och med att man ska genomföra en frivillig nedskärning av produktionen med 5 % från mars kan vi dock vänta oss en minskning under resten av året. OPEC+ minskar också produktionen med 1,16 fat per dag, vilket gör att oljeutbudet totalt minskar med 1,66 fat per dag. Detta kommer att leda till att marknaden hamnar i underskott framgent,

Omorienteringen av exporten till Asien gör att exporten kan pågå utan större problem. I nuläget går cirka 80 % till Asien. Indien har blivit den största köparen av sjöburen olja. Intressant att notera är att 4 % av exporten går till EU-landet Bulgarien. Exporten av raffinerade produkter, som hade förväntats falla efter EU:s embargo, har även den hittat nya vägar men inte heller den visar på en minskning.

Den ryska inflationen är i globalt perspektiv låg. I mars var den 3,5 % på årsbasis och i april förväntas 2,4 %. Den ryska centralbanken håller inflationen i schack med en ränta på 7,5 %.

Advokater från Europakommissionen har dragit slutsatsen att den ryska centralbankens blockerade reserver på cirka 300 miljarder dollar måste återlämnas till Ryssland efter kriget och inte kan beslagtas på ett legalt sätt. Detta minskar risken för att ryssarna ska beslagta de västerländska tillgångar som nu är blockerade i Ryssland, till exempelvis våra.

Även Kina och Indien har nu röstat för en FN-resolution som fördömer det illegala ryska anfallskriget mot Ukraina och även det tidigare anfallet mot Georgien. De ända som röstade emot var Ryssland, Belarus, Nordkorea, Nicaragua och Syrien.

Författare

Fredrik Colliander

MSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1990 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2000.